Slider emergentes
Fondo de inversión detalle

ISIN : ES0109221038

Gestora : Caixa Enginyers Gestió

Indicador de risc del Fons:

- Risc 1 2 3 4 5 6 7 + Risc
Potencialment menor rendiment Potencialment major rendiment

La categoria "1" no vol dir que la inversió estigui lliure de risc.
Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

Diversifica el risc en països emergents

El CE Emergents, FI diversifica el risc en països emergents amb l’objectiu d’aconseguir una elevada rendibilitat. Per mirar d’aconseguir-la, la cartera té un horitzó temporal a llarg termini, per tal que aquests negocis en creixement puguin desenvolupar tot el seu possible potencial.

 

Consultar les classes del fonss

Indicador de risc Vocació inversora Últim valor liquidatiu* Rendibilitat Any Actual* Rendibilitat 1 Any* Rendibilitat 3 Anys* Rendibilitat 5 Anys* Contractar
Renda Variable Internacional 19,42151
(04/05/2021)
2,133% 47,397% 11,980% 12,814%

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió. L'inversor ha de tenir en compte que l'evolució passada dels valors o instruments o els resultats històrics de les inversions, no garanteixen l'evolució o resultats futurs.

Aplicacions anidades
¿Cómo invierte el CI Emergentes?
Com inverteix el CE Emergents, FI?
 

La inversió d’aquest fons parteix d’un procés que s’origina amb la generació d’idees i l’anàlisi fonamental de les companyies, alhora que també es tenen en compte els següents requisits bàsics:

 

IDÒNEES
D'EMPRESES
SELECCIÓ
RENDIBLES Negocis de qualitat que històricament hagin generat retorns elevats sobre la inversió
CREIXENTS Tenen la possibilitat de reinvertir el capital generat en oportunitats futures
COMPETITIVES Amb avantatges competitius que els permetin conservar la seva posició en la indústria durant un llarg període de temps
ATRACTIVES Cotitzen amb descomptes atractius sobre el seu valor fonamental
SÒLIDES Mantenen una estructura financera adequada
EFICIENTS Estan gestionades per equips honestos, que tenen una alineació equilibrada d’interessos, i que han demostrat una bona capacitat d’assignar capital
¿A quien va dirigido? Arriesgado o muy arriesgado
A qui va dirigit?
 

Inversor amb un perfil de risc arriscat o molt arriscat:

 

  • Adequat per reubicar les posicions de la seva cartera d’inversions amb un perfil agressiu.
  • Destinat a l’inversor que busca retorns significatius de les seves inversions, suportant una elevada volatilitat en les seves inversions.
Fondo de inversión detalle
Índex de referència
MSCI EM (Eur), que inclou un conjunt d’empreses de països emergents
Divisa
Pot invertir fins el 100% en divises estrangeres
 

 


Exposició
Inverteix el 100% del seu patrimoni en renda variable
Inversió
Inverteix en mitjanes i grans empreses

 


Valor participació

04 May 2021

19,42151

-0,315%

Evolució Rendibilitat Fons

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

 

 

Rendib. acum. %
6 mesos 5,410
En l'any 2,133
1 any 47,397
R. Trim. %
Últim Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 3,726
Rendibilitat any %
2021 2,133
2020 30,055
2019 23,729
2018 -16,602
2017 18,771
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
04/05/2021 19,42151 32,504,064,190 -0,315%
03/05/2021 19,48295 32,636,582,040 -0,390%
02/05/2021 19,55932 32,764,512,100 -0,004%

 

Informe de risc

Perfil de risc: Arriscat
Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca retorns significatius de les seves inversions, en un horitzó temporal de termini mitjà-llarg, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant un grau més gran de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 

Riscos dels Fons


Risc de Mercat:o: risc de pèrdua per les variacions en el preu dels actius de renda variable i per les variacions en el preu de la renda fixa motivades per canvis en els tipus d’interès o en els diferencials de crèdit.

Risc de Tipus de Canvi: quan els actius estiguin denominats en divises diferents de l’Euro, s’assumeix el risc de pèrdua per fluctuacions en el tipus de canvi.

Risc d’Inversió en Països Emergents: les inversions en mercats emergents poden estar exposades a una volatilitat més elevada i una liquiditat menor, i als riscos d'expropiació i inestabilitat social, política i econòmica, entre altres.

Risc per Inversió en Derivats: els instruments derivats són especialment sensibles a les variacions del preu del subjacent i poden incrementar les pèrdues.

Risc de Crèdit i Contrapartida: els emissors dels actius en què inverteix el fons i les contrapartides del fons poden incomplir les seves obligacions, totalment o parcialment, inclòs el pagament del principal i de l’interès, o el reembossament de la inversió.

Risc de Liquiditat: poden produir-se situacions de tensió o dificultats en els mercats secundaris on es negocien els actius del fons que limitin la liquiditat i afectin negativament el preu dels actius.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

El CE Emergents va finalitzar el mes de març amb una caiguda del 2,09%, per sota de la pujada obtinguda pel MSCI Emerging Markets NR en euros que va ser del 1,26% en el període. En el que portem d'any el fons acumula una rendibilitat del 3,73% pitjor que el comportament del seu índex de referència el qual avança un 6,42% l'any.
Al març, diversos factors van canalitzar el focus dels inversors en renda variable emergent i van aconseguir eclipsar la publicació dels resultats corporatius del quart trimestre, els quals van ser significativament sòlids per a la mitjana de negocis en cartera. D'una banda, les preocupacions sobre la inflació als EUA i l'alça en els rendiments dels seus bons van continuar impulsant una rotació en les carteres afavorint companyies de perfil cíclic i considerades com a valor a costa de companyies de creixement. Addicionalment, el segon punt de fricció va ser el nou increment de les tensions geopolítiques entre els EUA i la Xina, culminada en una trobada a Alaska sense cap avanç i amb posicions visiblement enfrontades. Finalment, la liquidació d'un fons de cobertura amb exposició a companyies xineses llistades als EUA tampoc va ajudar al sentiment. Aquest entorn poc propici va penalitzar significativament al desenvolupament del fons donat el seu posicionament en companyies de creixement i amb un pes a la Xina significatiu (encara que per sota del seu índex de referència).
En aquest entorn, els majors contribuïdors a la cartera van ser Meidong Auto (+22,2% en hkd) la qual va registrar avanços molt significatius en el creixement del flux de caixa i va aconseguir un nombre de dies d'inventari de tan sols 9 dies, la qual cosa per a un grup concessionari d'automòbils resulta ciència-ficció especialment en l'actual escenari. També va destacar Nice Information (+15,49% en krw), la qual es va sobreposar al mal entorn de la seva divisió de crèdit corporatiu gràcies al fort avanç de la seva divisió de crèdit al consum. Per contra, entre els majors detractors es van trobar Stone (-28,66% en usd), la qual va registrar xifres operatives per sota de consens en creixement del valor transaccionat en la seva plataforma i Jd.com (-10,16% en usd), la qual va anunciar una reorganització de la seva estructura organitzativa i fortes inversions per al 2021 amb l'objectiu de no quedar-se ressagada en la batalla pel control de la distribució de productes a granel a la Xina.
Durant el mes, es va reduir la durada de la cartera a través de la reducció del pes en companyies que la seva escala crítica previsiblement s'aconseguirà més lluny en el temps, i es va augmentar en posicions ressagades, amb un atractiu perfil rendibilitat-risc i amb una generació de caixa més pròxima en el temps. Addicionalment es va eliminar de cartera les posicions en Meituan, Banc Inter i Prosus i es va aprofitar la liquidació del fons familiar Archegos, el qual va tindre que desinvertir de forma forçada en algunes posicions enviant les cotitzacions d'aquestes companyies fortament a la baixa, i així vàrem invertir en una d'elles, la líder en reproducció i música en streaming a la Xina Tencent Music, de la qual ja érem parcialment propietaris a través del conglomerat Tencent. 

Aplicacions anidades
Clases emergentes

Classes del fons

 

El fons d'inversió CE Emergentes, F.I.  té diverses classes de participacions anomenades CE EMERGENTES CLASSE A, F.I., i CE EMERGENTES CLASSE I, F.I., que es diferencien entre elles per les comissions que li son aplicables a més d'altres aspectes relatius a la comercialització i la tipologia de partícip.

Característiques classe A

La classe  CE Emergentes Classe A, FI  es dirigeix a qualsevol soci que vulgui subscriure el fons i tingui la consideració de soci minorista d'acord amb la directiva MIFID.

  • Data de llançament: 1998
  • Inversió mínima: 500 euros
  • Comissió de gestió: 1,35% + 9% (comissió d'èxit)
  • Comissió depositari: 0,20%
  • Vocació CNMV: Renda Variable Europea
  • Període de permanència mínim recomanat: 5 anys
  • Pot traslladar-se la inversió des d’altres fons d’inversió i beneficiar-se dels importants avantatges fiscals propis d’aquesta tipologia de producte

Característiques classe I

La classe  CE Emergentes Classe I, FI es dirigeix exclusivament a socis que subscriguin el fons a través de contractes de gestió discrecional de carteres així com també a socis professionals i contraparts elegibles que compleixin amb les característiques pròpies d'aquesta consideració d'acord amb la directiva MIFID.  

 

Classes   ISIN Gestió Depositaria Subscripció Reemborsament Inversió mín.
 %s/pat    % s/rdos  % %    % 
Classe A ES0109221038 1,35% 9% 0,20% - - 500€
Classe I ES0109221004 0,50% 0% 0,10% - - 250.000€
 
Gestor Dídac Pérez

Gestor del fons

 

Dídac Pérez Alonso

foto Dídac Pérez

Llicenciat en Administració i direcció d'empreses per la Universitat Pompeu Fabra i master en Finances pel IDEC. Més de 8 anys d'experiència en la Gestió Fons d'Inversió. Prèviament a la seva incorporació a Caixa Enginyers Gestió a l'octubre de 2011, Dídac va exercir la seva carrera laboral en Bancsabadell Inversió i Mercer Consulting.  

Aplicacions anidades
Disclaimer fichas fondos

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.

Disclaimer Emergents

Caixa Enginyers Emergents, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 2997.

Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

botón volver

Tornar enrere

Ves Superior