Slider renta fija
Intro Renta fija

 

Aquests fons estan especialment indicats per a estalviadors i inversors amb perfil conservador / moderat, ja que el seu objectiu és obtenir una rendibilitat ajustada pel risc i l'entorn actual de tipus principalment de la zona euro

 

Título H2 renta fija

Els nostres fons de Renda Fixa

Fondos destacados/categorías
Fons d'inversió Indicador de risc Estrelles Morningstar Vocació inversora Últim valor liquidatiu Rendibilitat Dia* Rendibilitat Mes Actual* Rendibilitat a 6 Mesos* Rendibilitat Any Actual* Rendibilitat 1 Any* Rendibilitat 3 Anys* Rendibilitat 5 Anys* Rendibilitat 10 Anys* Contractar

CE CIMS 2026, FI

2
Renda Fixa Euro 103,94697
(23/02/2024)
0,120% -0,303% 2,831% -0,265% - - - -

CE CIMS 2027, FI

2
Renda Fixa Euro 107,40058
(23/02/2024)
0,201% -0,693% 3,214% -0,751% 4,730% - - -

CE CIMS 2027 2E, FI

2
Renda Fixa Euro 103,69710
(23/02/2024)
0,158% -0,482% 2,781% -0,491% - - - -

CE Fondtesoro Curt Termini, FI

1
2 Renda Fixa Euro 889,06723
(23/02/2024)
0,011% 0,200% 1,603% 0,433% 2,802% 0,166% -0,075% -0,232%

CE Horizon 2027, FI

3
0 Renda Fixa Euro 103,13653
(23/02/2024)
0,120% -0,064% - 0,038% - - - -

CE Premier, FI

2
3 Renda Fixa Internacional 681,25295
(23/02/2024)
0,241% -0,613% 3,723% -0,243% 4,980% -1,608% -0,665% -0,187%

La inversió en renda fixa es realitza en actius de deute financer, emesos tant per empreses com per entitats públiques o estats. Són fons que no inverteixen en actius de renda variable, de manera que habitualment les oscil·lacions del seu valor liquidatiu són inferiors a les d'altres fons, orientant la construcció de la seva cartera als beneficis de la solidesa dels emissors de deute ia les expectatives de canvis en els tipus d'interès.

disclaimer distribuidoras

 

* Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió. Rendibilitats anualitzades.

 

Entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.

Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquests fons d'inversió.