Slider formación
Contenido formación

 

Els objectius primordials de la Fundació són, d'una banda, desenvolupar actuacions per a promocionar l'enginyeria dins de la societat i, de l'altra, ajudar i acompanyar els professionals del sector, especialment a aquells que són nous. Per això, col·labora en els següents projectes:

Pestañas proyectos formación

Aplicacions anidades
Agrupador FAQS divulgacion
fletxa obrir FAQ tancar FAQ

La Distròfia Muscular miotònica DM1 afecta a 1 de cada 8.000 adults a Espanya, és la distròfia muscular més severa i freqüent en adults. En l'actualitat no existeix cura.
Col·laborem amb el IBEC en el projecte de recerca del Dr. Javier Ramón que persegueix obtenir en un curt període de temps, un dispositiu (múscul en un xip) que ens permetrà valorar l'eficàcia dels fàrmacs relacionats amb la distròfia muscular de manera personalitzada, sense l'ús d'animals, mitjançant el cultiu de cèl·lules musculars del propi pacient.
La tecnologia "en un xip" implica la creació de dispositius 3D que, en imitar el teixit humà i els microambients únics que es troben en l'organisme, obren noves vies per a la recerca de malalties.

Consulta més informació sobre IBEC.

imagen IBEC

fletxa obrir FAQ tancar FAQ

Aquesta publicació periòdica de caràcter divulgatiu pretén tractar, de manera clara i transparent, diversos temes de l'àmbit bancari amb la intenció que els nostres socis ampliïn la informació sobre economia i finances.

fletxa obrir FAQ tancar FAQ

Som promotors de l'estudi "I Baròmetre Industrial", un estudi sociològic del sector de l'enginyeria al nostre país. En aquest informe es mostra la visió dels enginyers sobre la situació en la que es troben les empreses de l’àmbit industrial del sector i a la vegada dels professionals que hi treballen, amb l’objectiu de facilitar dades rellevants per la presa de decisions tant en l’àmbit públic com privat. A la vegada, es fa una comparativa amb l’informe anterior, que converteix l’informe en un bon indicador que mostra una visió certera de la Industria Enginyera.

fletxa obrir FAQ tancar FAQ

Som promotors de l'Observatori de Divulgació Financera, que té com a objectiu difondre novetats i innovacions que es produeixin en la pràctica dels mercats financers i les seves institucions mitjançant la generació de coneixement.

Veure totes les publicacions editades fins a la data en aquest enllaç.

imagen IEF-ODF

fletxa obrir FAQ tancar FAQ

La Fundació dóna suport Tecnocampus, un parc tecnològic i d'innovació. En 2017 ha col·laborat en l'estudi sobre les xarxes socials en empreses catalanes cooperatives i d'economia social, així com en la confecció d'un llibre tècnic amb informació econòmica sobre els 50 anys d'història de Caixa d'Enginyers.

fletxa obrir FAQ tancar FAQ

Col·laborem en el desenvolupament de l'estudi "Observatori de l'Enginyeria". Aquest informe elaborat a partir d’una enquesta estadística realitzada sobre el col·lectiu d’enginyers de Catalunya i del món empresarial al que pertanyen té l’objectiu de mostrar quina és la realitat actual de l’enginyeria a Catalunya i quines son les seves necessitats i previsions en relació als 10 anys següents.

fletxa obrir FAQ tancar FAQ

La Fundació col·labora mitjançant la promoció de diverses jornades.

fletxa obrir FAQ tancar FAQ

Donem el nostre suport a aquesta Fundació, que promou accions de sensibilització social per potenciar l'equitat de gènere en l'enginyeria. El objectiu de aquesta ONG es la de integrar enginyers i enginyeres industrials professionals que vulgui col•laborar amb el seus coneixements dins del sector, sempre pensant en el desenvolupament dels països més desfavorits.

fletxa obrir FAQ tancar FAQ

Col·laborem en l'organització d'activitats per difondre el coneixement empresarial, científic i social.

fletxa obrir FAQ tancar FAQ

Som promotors de l'exposició "Quatre segles d'enginyeria espanyola a ultramar" que va tenir lloc a l'Arxiu de les Índies a Sevilla. Aquesta va posar en valor la tasca dels enginyers en el desenvolupament del sector durant aquests quatre segles, a través de maquetes, documents i peces històriques conservades que mostren la gran evolució i innovació, des del S. XVI fins el XIX.

fletxa obrir FAQ tancar FAQ

Programa de cursos organitzats per la Fundació, que van adreçats als socis i sòcies per millorar la seva trajectòria professional i afavorir el seu accés al mercat laboral. La transformació digital, les xarxes socials en el negoci, la creació de start-ups o l'ús de LinkedIn són algunes de les temàtiques que ja s'han dut a terme per millorar l'aprenentatge dels socis.

fletxa obrir FAQ tancar FAQ

EIC recull i representa totes les entitats professionals relacionades amb els enginyers industrials de Catalunya, defensa la professió i els seus interessos i treballa per la seva regulació i bones pràctiques. Juntament amb la Fundació Caixa d'Enginyers, realitza actes institucionals, jornades, premis i participacions en les diferents demarcacions del Col·legi a Catalunya. També concedim beques per a la realització de tesis doctorals en estudis d'enginyeria.

fletxa obrir FAQ tancar FAQ

Col·laborem en la realització d'un estudi i una anàlisi sobre l'oferta actual universitària dels màsters d'Enginyeria Industrial a Espanya. El Consell, que està format per tots els Col·legis Oficials d'Enginyers a Espanya, representa la professió de l'enginyeria, amb més de 150 anys d'història i una gran projecció de futur.

fletxa obrir FAQ tancar FAQ

Realitzem les trobades “The Virtual Breakfast”, que tracten sobre la realitat augmentada com a canvi de model de negoci. El Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de la Comunitat Valenciana (COIICV) es caracteritza per facilitar el progrés continu de la professió promovent l'esperit de servei als seus col·legiats i tenint una actitud de canvi i adaptació permanent a les problemàtiques que puguin sorgir.


Aplicacions anidades
Agrupador FAQ Formación
fletxa obrir FAQ tancar FAQ

La Federació Espanyola d'Enginyeria Sense Fronteres té com a objectiu construir una societat més justa i solidària, posant la tecnologia a disposició de les persones. Un dels seus objectius és millorar la qualitat de les eines de formació tècnica no presencial per facilitar l'accés a la formació en línia orientada a la cooperació per al desenvolupament de base tecnològica, programa amb el qual hem col·laborat.

fletxa obrir FAQ tancar FAQ

El projecte Emprenedoria IUCT 2018 pretén fomentar l'emprenedoria en el programa de màsters, postgraus o especialitzacions que el mateix centre desenvolupa.

fletxa obrir FAQ tancar FAQ

imagen La Salle

Col·laboració en el projecte "Talent i noves tecnologies", que té l'objectiu de promoure l'esperit tecnològic i innovador entre alumnes de batxillerat. Aquest curs, destinat a estudiants de branca científica o tecnològica, pretén iniciar la seva trajectòria professional i experimentar de primera mà les tasques que duen a terme els enginyers. El disseny web o la creació de videojocs son alguns dels temes que s’imparteixen en el curs.

fletxa obrir FAQ tancar FAQ

Col·laborem amb el programa “Mujer e Ingeniería”, que pretén impulsar l'interès per l'enginyeria i la tecnologia a les noies adolescents. Aquest projecte, que ha obtingut més de 150 inscripcions d'estudiants només en l'any 2017, vol lluitar per la igualtat en el sector de l'enginyeria. Està destinat principalment a estudiants de Màster o últim curs de Grau en Enginyeria de la Universitat Carlos III, a Madrid. Concretament, la nostra col·laboració es centra en el programa de mentoring “Acogida y acompañamiento”, dirigit a noves estudiants de Grau que necessiten suport i ajuda per part de les “mentores”, alumnes que ja tenen experiència de la vida universitària.

imagen alumnos

Col·laborem també en el projecte “Grandes Figuras de la Ingeniería”, que vol rendir homenatge a les grans figures de la història de la Enginyeria Espanyola i l'Arquitectura, convertint les obres en conjunt cultural de referència. L'elaboració d’un diccionari biogràfic, la instal·lació de plaques o les xerrades amb figures de la enginyeria son algunes de les accions que es duen a terme en el projecte.

Creiem en la formació com a instrument de cohesió social clau per al desenvolupament personal i col·lectiu de les persones i, per això, ens impliquem en l'educació proporcionant beques perquè els estudiants amb potencial acadèmic puguin seguir els seus estudis, independentment de la seva capacitat econòmica.


Aplicacions anidades
Agrupador FAQ becas y premios
fletxa obrir FAQ tancar FAQ

A través d'aquesta iniciativa, es va atorgar una beca per al desenvolupament d'un projecte o treball d'investigació amb impacte social en l'àmbit de la ciència, la innovació i la tecnologia. D'entre els 104 projectes presentats es van triar 10 finalistes, concedint la beca de 10.000 € a Jorge Querol Borrás, de la Universitat Politècnica de Catalunya, pel seu treball sobre el desenvolupament d'eines per a la detecció, localització i mitigació de sistemes antiinhibidores de senyal per a augmentar la seguretat dels receptors de GPS i GNSS.

fletxa obrir FAQ tancar FAQ

Apostem per donar suport a empreses start-up per promoure l'emprenedoria entre els joves i donar suport econòmic a empreses tecnològiques pioneres.
En l'última edició dels Premis Emprenedoria es van seleccionar 10 finalistes entre els 61 projectes presentats i el jurat va decidir per unanimitat concedir els tres premis, valorats en 5.000 € cada un, als següents projectes:

INSULCLOCK

INSULCLOCK: és una empresa social espanyola de base tecnològica, constituïda l'any 2014, que dissenya dispositius electrònics i solucions digitals, basades en I+D per tal de millorar el seguiment del tractament de les malalties cròniques com ara la diabetis, l'alteració del creixement, l'esclerosi múltiple o el dolor respiratori, entre d'altres, en les quals es necessita un dispositiu per tal d'administrar la medicació.

CREATSENS: és una eina que permet la generació d'informació clínica rellevant a través d'analítiques de sang, d'una forma simple i confortable. CreatSens té com a objectiu generar una eina capaç de controlar i prevenir problemes relacionats amb el ronyó i d'alertar els metges i pacients. Tenir aquest dispositiu a casa, al consultori del metge o als centres de diàlisi permetrà controlar i prevenir les complicacions renals que no es poden resoldre actualment.

CREATSENS
MESBOOK

MESBOOK: és una eina per treballar més, millor i de forma més econòmica, és a dir, per millorar la competitivitat de la indústria espanyola, aconseguint ser més eficients gràcies a la tecnologia i actuant sobre àrees clau. MESbook resol els principals problemes del sector industrial com ara l`alta competència i la pèrdua de competitivitat en el sector industrial de països desenvolupats, la baixa productivitat, les desviacions de costos directes, la qualitat depenent de les persones o els múltiples sistemes de gestió, entre d'altres.

fletxa obrir FAQ tancar FAQ

Atorguem beques per a l'excel·lència acadèmica a estudiants per a la realització de grau, doble grau o màster en Química, Enginyeria de Tecnologies Industrials i Administració i Direcció d'Empreses. Amb aquestes beques es pretén reconèixer el mèrit i l'esforç dels alumnes en les diferents titulacions. Es tracta d'una ajuda econòmica en la matrícula dels estudis, amb una prèvia valoració de l'expedient i d'una sèrie d'aptituds com la capacitat de lideratge, el treball en equip o el nivell d'anglès.

fletxa obrir FAQ tancar FAQ

Concedim beques d'estudi.

fletxa obrir FAQ tancar FAQ

Concedim beques per a alumnes de programes universitaris. Destinades a estudiants que tenen una bona trajectòria acadèmica, amb talent i sense suficients recursos econòmics per cobrir el cost de la matrícula dels estudis. Amb aquestes ajudes s'impulsa la formació de joves amb talent que necessiten obrir les portes del seu futur amb una bona formació i obtenir noves oportunitats professionals.

imagen ESADE

fletxa obrir FAQ tancar FAQ

Al 2017, la Fundació ha patrocinat la sisena edició dels Premis Manuel Arroyo per a joves emprenedors en l'àmbit científic i tecnològic. L'objectiu d'aquests premis és donar suport i impulsar projectes empresarials cooperatius duts a terme per joves emprenedors.

fletxa obrir FAQ tancar FAQ

La Fundació CIM de la Universitat Pompeu Fabra desenvolupa la millor tecnologia i ofereix als seus estudiants eines de disseny 3D per aconseguir la millor experiència professional en els camps de l'enginyeria i l'arquitectura amb una àmplia oferta formativa. Atorguem premis als millors treballs de final de màsters i postgraus de tecnologia i producció de sistemes 3D en els diferents programes d'estudis que ofereix.

imagen Fundació CIM Barcelona Tech

fletxa obrir FAQ tancar FAQ

Col·laboració en l'organització i el patrocini dels Premis Bonaplata. Els premis tenen com a objectiu reconèixer a aquelles persones i institucions que hagin desenvolupat estudis que suposin una valoració del patrimoni industrial.

fletxa obrir FAQ tancar FAQ

Concedim beques d'estudis als alumnes de l'Escola Politècnica Superior d'Elx, del Campus d'Alcoi de la UPV i de l'Escola Politècnica Superior de la Universitat d'Alacant en estudis de les diferents branques d'enginyeria que ofereixen els tres centres.

fletxa obrir FAQ tancar FAQ

Atorguem beques d'estudis a tots aquells alumnes matriculats en la branca d'enginyeria. L’Escuela de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz ofereix programes de grau, doble grau i màster universitari des de l'any 1959 amb metodologies cada vegada més actives en la docència de les assignatures, com són l'aprenentatge cooperatiu i l'aprenentatge basat en projectes i en problemes, eines que afavoreixen la inserció laboral dels titulats.

fletxa obrir FAQ tancar FAQ

Atorguem beques de mobilitat als joves estudiants a través del "Programa d'ajudes de Mobilitat en Estudis Oficials de Grau de la Universitat de Saragossa". Caixa d’Enginyers fa una aportació econòmica anual al projecte per a que joves puguin fer estades internacionals de fins a un semestre per realitzar estudis de Grau a l'estranger.

fletxa obrir FAQ tancar FAQ

Concedim dues beques d'estudis als estudiants d'aquesta universitat per als millors expedients de l'ETSEA i l'EPS, les dues escoles d'enginyeria de la UdL. A més, també concedim dues beques de mobilitat per realitzar estudis a l'estranger.

fletxa obrir FAQ tancar FAQ

Fundació Caixa d'Enginyers col·labora en les diferents edicions dels tornejos territorials de la First Lego League, celebrats a la Seu Central de Catalunya (UVic-UCC). La First Lego League és una competició internacional que vol despertar l'interès dels joves per la ciència i la tecnologia a través de la fabricació de robots amb la tecnologia Lego Mindstorms. Els ensenya a afrontar tasques similars a les que tenen els científics professionals i aplicar conceptes que ja coneixen.

imagen Fundación Universitaria Balmes de la Universidad de Vic

fletxa obrir FAQ tancar FAQ

La Fundació col·labora amb la Universitat Oberta de Catalunya atorgant dues beques anuals de matrícula a estudiants d'enginyeria que vulguin cursar un Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació o Enginyeria Informàtica. Es valorarà l'expedient acadèmic, la trajectòria professional i l'entrega d'una carta de motivació.

fletxa obrir FAQ tancar FAQ

Participem en la concessió de beques i ajudes a la mobilitat internacional no europea i al fons de préstec UPC Alumni. Es tracta d'estudiants de branca tecnològica que volen continuar o finalitzar els seus estudis a l'estranger, fora de territori europeu. Les beques o ajudes econòmiques comprenen des de la matrícula dels estudis fins l'allotjament de l'estudiant, depenent del tipus d'estada i la localització.

fletxa obrir FAQ tancar FAQ

Juntament amb la UPM, concedim beques d'excel·lència acadèmica i premis al millor expedient per a estudiants en títols de grau de totes les disciplines de l'enginyeria. La finalitat és també establir canals de cooperació per promocionar l'enginyeria i apostar per la formació de futurs enginyers que desenvoluparan el sector a tot el país.

fletxa obrir FAQ tancar FAQ

Col·laborem amb la Càtedra de Cultura Directiva i Empresarial, que té com a objectiu aportar als estudiants coneixements bàsics necessaris per crear i dirigir amb èxit una empresa, i que pretén apropar els alumnes al món empresarial i de l’emprenedoria. A més, concedim premis als millors expedients acadèmics de la UPV en estudis de fins a cinc branques d'enginyeria: Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, Industrial i Aeronàutica, Ciència i Tecnologia per a la Salut, Arquitectura, Enginyeria Civil i Edificació i Agroalimentària-Forestal.

fletxa obrir FAQ tancar FAQ

L'Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla forma enginyers en estudis de grau i màster, així com doctors en enginyeria, de cara a satisfer les necessitats d'un sector industrial cada vegada més globalitzat i canviant. Premiem els millors expedients d'aquests estudis i col·laborem en programes d'estiu que organitza el mateix centre.

fletxa obrir FAQ tancar FAQ

Col·laborem en la concessió de beques d'accés a graus en Enginyeria de Telecomunicació i Enginyeria en Data Science. La UPF promou la innovació i la transformació social, especialment en els graus d'enginyeria amb una formació sòlida, pràctica i multidisciplinària dins de l'àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacions, amb una orientació específica cap als sistemes audiovisuals i els continguts multimèdia.

Ves Superior