Slider ICO Avales COVID-19
Intro ICO Avales Covid 19


Caixa d'Enginyers reforça el seu compromís amb els autònoms, les PiMEs i les grans empreses que tenen una gran necessitat de circulant, com a conseqüència de la recessió econòmica que ha provocat el COVID-19, tant de necessitats de circulant com d'inversió:

 

 

Caixa d'Enginyers està adherida al Codi de Bones Pràctiques publicat en el BOE de 13 de maig de 2021 en el marc de les mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19. Consulta aquí el Codi de Bones Pràctiques, que permet que les operacions dels socis avalades per l’ICO puguin ser renegociades.

 


 

Características ICO Avales Covid 19

Finançament orientat a

 • Autònoms, PiMEs i empreses1, tant públiques com privades de qualsevol sector d'activitat amb domicili social a Espanya.

  No podran adherir-s'hi aquells que es trobin en alguna de les situacions següents:
  • En morositat bancària a 31/12/2019
  • En procediment concursal a 17/03/2020
  • En crisi a 31/12/2019, d'acord amb el Reglament UE nº651/2014

 

 

Finalitats del finançament

 • Facilitar la liquiditat suficient per al manteniment dels llocs de feina i pal·liar els efectes econòmics del COVID-19, així com atendre les renovacions d'operacions financeres i, en general, les necessitats de liquiditat i finançament de l'autònom/empresa, entre d'altres:

  • Nòmines i les assegurances socials
  • Factures de proveïdors pendents de liquidar, emeses en l'any 2020
  • Lloguers de locals, oficines i instal·lacions
  • Despeses de subministres
  • Altres necessitats de liquiditat, incloent les derivades de venciments d'obligacions financeres o tributàries

 

 

Condicions de la línia

 • Import: fins a 1,5 milions d'euros sense limitació per facturació o despeses en personal, amb aplicació de les disposicions específiques del reglament europeu d'ajudes de Minimis.

  Més d'1,5 milions d'euros, amb un límit igual a l'import més gran d'entre:
  • Fins al 25% de la facturació segons els comptes anuals 2019 (poden ser comptes provisionals degudament signats) o declaració anual d'IVA (model 390)
  • El doble dels costos salarials anuals de client, prenent com a referència els costos de l'exercici 2019.

 

 

Terminis i Garanties

 • Termini: fins a 5 anys, amb possibilitat de fins a 1 any de carència sobre el capital.
 • Cobertura de l'aval:
  • Per a autònoms i PiMEs: fins al 80% de l'operació
  • Per a empreses que no reuneixen la condició de PiME: fins al 70% en cas de noves operacions i el 60% si es tracta d'operacions de renovació

 

 

Vigència de la línia

 • Fins a l'1 de juny de 2022 o fins esgotar l'import total de la línia.

 


Finançament orientat a

 • Autònoms, PiMEs i empreses1, tant públiques com privades de qualsevol sector d'activitat amb domicili social a Espanya.

  No podran adherir-s'hi aquells que es trobin en alguna de les situacions següents:
  • En morositat bancària a 31/12/2019
  • En procediment concursal a 17/03/2020
  • En crisi a 31/12/2019, d'acord amb el Reglament UE nº651/2014

 

 

Finalitats del finançament

 • Facilitar finançament perquè les empreses puguin dur a terme noves inversions a Espanya com a finalitat principal, destinades a adaptar, ampliar o renovar les seves capacitats productives i de serveis o per al reinici o reobertura de la seva activitat, entre d'altres:

  • Inversió nova dins de territori nacional, incloent despeses corrents i de capital vinculats.
  • Inversió i/o despeses corrents i de capital destinats a
   • l'ampliació, adaptació o renovació de les capacitats productives o de serveis.
   • el reinici o desenvolupament de l'activitat.
   • les despeses corrents i de capital associats o destinats, entre altres, a l'adquisició, lloguer, leasing o renting d'equips, maquinàries, instal·lacions, subministraments de materials i béns i serveis relacionats amb la inversió i/o l'activitat de l'empresa inclosos, entre altres, la creació i manteniment de l'ocupació, despeses en R+d+i.
   • Necessitats de finançament derivades, entre d'altres, de pagaments de salaris, factures o venciments corrents d'obligacions financeres o tributàries.
   • La inversió s'ha de fer efectiva en el termini de 24 mesos següents a la data de signatura de l'operació de finançament.

 

 

Condicions de la línia

 • Els nous préstecs formalitzats sota aquest programa d'avals seran acumulables amb altres operacions que ja compten amb l'aval de l'Estat d'acord amb el Reial Decret 8/2020.
 • Fins a 1,5 milions d'euros d'import acumulat de préstecs avalats, amb un termini no superior a cinc anys, sense limitació per facturació o despeses en personal, amb aplicació de les disposicions específiques del reglament europeu d'ajudes de Minimis.
 • Més de 1,5 milions d'euros d'import acumulat o amb termini superior a 5 anys, amb un límit igual a l'import més gran d'entre:
  • Fins a 25% de la facturació segons comptes anuals 2019 (poden ser comptes provisionals degudament signades) o declaració anual d'IVA (model 390)
  • El doble dels costos salarials anuals de client, prenent com a referència els costos de l'exercici 2019.

 

 

Terminis i Garanties

 • Termini: fins a 8 anys, amb possibilitat de fins a 1 any de carència sobre el capital.
 • Cobertura de l'aval:
  • Per a autònoms i PiMEs: fins al 80% de l'operació
  • Per a empreses que no reuneixin la condició de PiME: fins al 70% de l'operació.

 

 

Vigència de la línia

 • Fins a l'1 de juny de 2022 o fins esgotar l'import total de la línia.

 


Pie ICO Avales Covid 19

 

(1) La categoria de microempreses, petites i mitjanes empreses (PiME) està constituïda per les empreses que ocupen menys de 250 persones i tenen un volum de negoci anual que no excedeix de 50 milions d'euros o el seu balanç general anual no excedeix de 43 milions d'euros. Es considerarà resta d'empreses, aquelles que no compleixin la condició de PiME. S'hi inclouen les empreses públiques nacionals, autonòmiques o locals.

 

  

 

Aplicacions anidades
Título cuadro formulario

Sol·licita-ho ara

Formulario Multiidioma
Formulari

Formulari Més informació

Emplena el formulari  i contactarem amb tu el més aviat possible.

Tots els camps marcats amb * són obligatoris.

Canales contacto

 

 

localitzador oficines

Vine a visitar-nos

Localitza una oficina

 
 
telèfon de contacte

Truca'ns

900 300 321

 

whatsapp

Envía'ns un WhatsApp

646 420 384

 

Ves Superior