Publicador de continguts

Butlletí diari 14/10/2020

14.10.2020
Butlletí diari informatiu: Evolució dels mercats

Ahir es va conèixer la nova revisió de les perspectives econòmiques per als anys 2020 2021 per part del Fons Monetari Internacional, el qual es mostra menys pessimista que el mes de juny.

  Descarrega en aquest enllaç el butlletí diari.

Aplicacions anidades
Botón noticias económicas
Ves Superior