Publicador de continguts

Butlletí diari 17/09/2020

18.09.2020
Butlletí diari informatiu: Evolució dels mercats

El nombre d'infeccions per Covid-19 sobrepassa ja els 30 milions a nivell mundial, sent el Brasil i l'Índia els països amb major registre de nous casos encara que amb una forta acceleració en països europeus com França, Alemanya o Portugal, la qual cosa suposa un gerro d'aigua freda en la batalla contra el virus.

  Descarrega en aquest enllaç el butlletí diari.

Aplicacions anidades
Botón noticias económicas

Consulta totes les notícies econòmiques

 

 

Ves Superior