Publicador de continguts

Butlletí diari 18/12/2020

18.12.2020
Butlletí diari informatiu: Evolució dels mercats

Gradualment es va acostant el final del fatídic 2020 i, si bé els actius de risc tancaran amb acompliments gens menyspreables en la majoria de casos, tres són els focus que encara continuen oberts i podrien refredar els ànims dels participants, els quals continuen sent certament optimistes.

  Descarrega en aquest enllaç el butlletí diari.

Aplicacions anidades
Botón noticias económicas
Ves Superior