Publicador de continguts

Butlletí diari 26/10/2020

26.10.2020
Butlletí diari informatiu: Evolució dels mercats

La setmana inicia amb un marcat sentit d'aversió al risc després d'un cap de setmana plegat de notícies negatives i que d'alguna manera contraresten la sorpresa positiva de les dades de manufactura a Europa.

  Descarrega en aquest enllaç el butlletí diari.

Aplicacions anidades
Botón noticias económicas
Ves Superior