Publicador de continguts

Butlletí diari 28/12/2020

28.12.2020
Butlletí diari informatiu: Evolució dels mercats

Mentre el món continua pendent de l'evolució del virus, es continuen donant carpetades als temes que hi havien damunt de la taula i que continuaven generant un clima d'incertesa addicional innecessari en temps de pandèmia.

  Descarrega en aquest enllaç el butlletí diari.

Aplicacions anidades
Botón noticias económicas
Ves Superior