Publicador de continguts

Butlletí diari 07/07/2020

07.07.2020
Butlletí diari informatiu: Evolució dels mercats

La recuperació en els preus dels actius financers va continuar la seva senda durant la jornada d'ahir, ajudats per l'optimisme en els actius xinesos després dels missatges de Pequín deixant entreveure majors estímuls monetaris per a adaptar la recuperació i solidifiquin els mercats financers.

  Descarrega en aquest enllaç el butlletí diari.

Aplicacions anidades
Botón noticias económicas

Consulta totes les notícies econòmiques

 

 

Ves Superior