Publicador de continguts

Butlletí diari 17/04/2020

17.04.2020
Butlletí diari informatiu: Evolució dels mercats

A poc a poc, pas a pas, la cura al virus segueix prenent forma de mica en mica. Els esforços de la comunitat científica no cessen en la seva lluita contra el virus i, si bé existeixen assaigs clínics tractant de testejar l'eficàcia i seguretat de molts tractaments, fins ara cap ha estat prou vàlid com per ser aprovat per les autoritats sanitàries i iniciar la seva producció massiva.

  Descarrega en aquest enllaç el butlletí diari.

Aplicacions anidades
Botón noticias económicas
Ves Superior