Publicador de continguts

Butlletí diari 20/03/2020

20.03.2020
Butlletí diari informatiu: Evolució dels mercats

Calma tensa. Els mercats van semblar prendre’s un respir a l'espera de digerir totes les mesures d'estímul que les diferents autoritats han posat sobre la taula. Especialment rellevant va ser l'anunci del BCE amb la injecció de 750 mil milions d'euros a través de compres d'actius la qual cosa va permetre destensar les primes de risc, serveixi com a exemple el descens de 34pb i 69 pb dels rendiments dels bons a 10 anys espanyol i italià. La mesura també servirà de pas a restar pressió a les entitats financeres les quals es mantenen fortament invertides en bons governamentals en les seves carteres.

  Descarrega en aquest enllaç el butlletí diari.

Aplicacions anidades
Botón noticias económicas
Ves Superior