Publicador de continguts

Butlletí diari 24/04/2020

24.04.2020
Butlletí diari informatiu: Evolució dels mercats

La forta recuperació dels actius de risc, la qual estava basada en l'optimisme per la reducció en les taxes d'infecció mundials i l'inici de l'progressiu desconfinamiento, estan començant a diluir-se a mesura que s'observa la inestabilitat en la detecció de casos fins i tot en països la corba semblava haver fet bec i es van publicant més dades econòmiques, tant macroeconòmics com a resultats empresarials, que progressivament confirmen el greu abast de la situació actual.

  Descarrega en aquest enllaç el butlletí diari.

Aplicacions anidades
Botón noticias económicas

Consulta totes les notícies econòmiques

 

 

Ves Superior