Publicador de continguts

Butlletí diari 24/04/2020

24.04.2020
Butlletí diari informatiu: Evolució dels mercats

La forta recuperació dels actius de risc, la qual estava basada en l'optimisme per la reducció en les taxes d'infecció mundials i l'inici de l'progressiu desconfinamiento, estan començant a diluir-se a mesura que s'observa la inestabilitat en la detecció de casos fins i tot en països la corba semblava haver fet bec i es van publicant més dades econòmiques, tant macroeconòmics com a resultats empresarials, que progressivament confirmen el greu abast de la situació actual.

  Descarrega en aquest enllaç el butlletí diari.

Aplicacions anidades
Botón noticias económicas
Ves Superior