Publicador de continguts

Butlletí diari 28/04/2020

28.04.2020
Butlletí diari informatiu: Evolució dels mercats

Els plans de desescalada comencen a tenir un cert efecte d'alleujament a la comunitat inversora i, conjuntament amb les decisives mesures adoptades per institucions i països, la volatilitat dels preus dels actius de risc està començant a cedir gradualment, fins i tot després de començar a albirar els efectes reals en l'economia.

  Descarrega en aquest enllaç el butlletí diari.

Aplicacions anidades
Botón noticias económicas
Ves Superior