Publicador de continguts

CE Environment ISR, FI

07.02.2020

El CE Environment ISR és un fons d'inversió centrat en el respecte pel medi ambient i en el compliment dels objectius de la COP21 en matèria d'emissions d'efecte d'hivernacle. Es tracta d'un fons ISR i ètic, amb vocació de renda variable mixta internacional, i habitualment la seva exposició a renda variable es troba entre el 55 % i el 65 %.

A més, prop d'un terç del patrimoni es destina a la inversió en valors de renda fixa de companyies amb qualitat creditícia elevada i solvència.

El fons tracta de maximitzar el valor a través de l'aplicació d'un procés d'inversió centrat en la selecció de negocis que tinguin avantatges competitius sostenibles a llarg termini, que estiguin exposats a tendències de creixement estructural, que obtinguin uns retorns sobre els recursos utilitzats més alts al cost del capital i que comptin amb balanços sòlids.

El fons aplica criteris d'inversió responsable en la selecció de totes les seves inversions i inverteix, exclusivament, en companyies que tinguin en compte el seu impacte mediambiental, que siguin líders en la lluita contra el canvi climàtic i que apostin per noves pràctiques de reducció del consum d'energia. En aquest sentit, la gestió està enfocada a seleccionar companyies que estiguin afrontant el repte de l'eficiència energètica, que treballin en la gestió dels residus i el tractament de les aigües residuals, que estiguin involucrades en la migració cap a models de generació enèrgètica renovable i/o que treballin en la contínua innovació tecnològica dels seus productes i processos. Fruit de la inversió en aquestes temàtiques, les emissions de CO2 en tones per milió de dòlars de vendes són un 70 % inferiors a les de l'índex global MSCI World i posen de manifest el compromís del fons per una economia baixa en carboni i la transició cap a un model més sostenible.

 

Reptes Oportunitats Exemples en cartera
Energies renovables Generació d’energia - Distribució i gestió - Emmagatzematge Vestas Wind Systems
Eficiència energètica Edificis - Indústria - Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) - Transport Victrex, Accell, Kingspan Group
Residus Minimització i control - Reciclatge - Tractament d’aigües residuals - Control de la contaminació ambiental Xylem, Umicore, Brambles
Innovació tecnològica Automatización - Big Data - Materiales avanzados ASML, SAP, Cisco

Nota: a efectes pràctics i de visualització, no s’hi han reflectit totes les companyies en cartera.

Aplicacions anidades
Botón noticias económicas

Consulta totes les notícies econòmiques

 

 

Ves Superior