Publicador de continguts

CE Gestió Alternativa, FI, actualitza la seva política d'inversió i passa a denominar-se CE Balanced Opportunities, FI

29.03.2022

El fons d'inversió CE Gestió Alternativa passarà a dir-se CE Balanced Opportunities, FI, i adoptarà la qualificació de fons d'inversió responsable segons l'article 8 del Reglament sobre Divulgació de Finances Sostenibles de la Unió Europea (SFDR). Es mantindrà la filosofia de fons de fons que l’ha caracteritzat fins ara, així com la seva vocació multiactiu per a perfil conservador amb un límit de volatilitat del 4 % anual i sense canvis en el nivell de risc (3 sobre 7).

L'objectiu del fons serà maximitzar el binomi rendibilitat/risc amb una gestió activa i un control estricte de la volatilitat màxima del 4 % anual en condicions normals de mercat, aconseguint una cartera balancejada i que compleixi amb criteris de sostenibilitat establerts.

Aplicacions anidades
Botón noticias económicas
Ves Superior