Publicador de continguts

CE Global, setè millor fons d'inversió de la seva categoria segons Inverco

15.01.2020
El fons d'inversió CE Global es va situar segons Inverco com el setè fons més rendible d'Espanya durant l'any 2019, amb una rendibilitat acumulada del 32,96% en la classe I, al que se suma la rendibilitat de la classe A, amb un 30,51%, col·locant-se en dotzè lloc sobre un total de 205 estratègies.

El fons d'inversió CE Global es va situar segons Inverco com el setè fons més rendible d'Espanya durant l'any 2019, amb una rendibilitat acumulada del 32.96% en la classe I, al que se suma la rendibilitat de la classe A, amb un 30.51%, col·locant-se en dotzè lloc sobre un total de 205 estratègies. Així mateix, ressaltar que el CE Global ha estat el millor fons de tota la seva categoria sense incloure els fons temàtics tecnològics..

 

Ranking Fons Rendibilitat 2019
1

BBVA Tecn. y Telecomu.

42,91%

2

CB Comunicac. Mundi-Cartera

40,06%

3

CB Comunicac. Mundi-Estand.

38,40%

4

Mutuafondo Tecnológico-A

38,21%

5

Mutuafondo Tecnológico-D

37,59%

6

Rural Tecnolog. RV-Estand

37,23%

7

CE Global - I

32,96%

8

Ibercaja Tecnológico-B

32,89%

9

Ibercaja Tecnológico-A

31,62%

10

Rural RV Intern. Estandar

31,34%

11

GVC G. Opor. Empr. Inmo -I

31,00%

12

CE Global - A

30,51%

Font: CI Gestió amb dades d’Inverco.

 

La filosofia d'inversió sobre la qual pivota l'estratègia és la d'invertir en les companyies amb més qualitat del món exposades a les principals tendències de creixement. Per empreses de qualitat entenem totes aquelles companyies que es caracteritzin per posseir:

  • Avantatges competitius sostenibles a llarg termini que actuïn com a barrera d'entrada per a potencials competidors.
  • Elevats retorns sobre el capital invertit.
  • Models de negoci escalables. És a dir, companyies que puguin reinvertir els beneficis en el propi negoci per a continuar creixent, i així compondre els elevats retorns sobre el capital invertit.
  • Balanços sanejats, amb poc o cap deute.
  • Predictibilitat dels ingressos i marges, cosa que redueix el component cíclic de la cartera.

En relació al fet que les companyies estiguin exposades a tendències de creixement, ens referim al fet que els models de negoci s'afavoreixin dels principals reptes que afronta la societat actual. Això permet seleccionar companyies líders dins d'indústries amb un creixement superior al del PIB com, per exemple, l'envelliment poblacional, l'augment de la classe mitjana, la urbanització en països emergents o la digitalització i l'automatització de processos.

Finalment, però no menys important que tot allò exposat anteriorment, mantenim una estricta disciplina en termes de valoració, la qual cosa implica exigir un marge de seguretat significatiu a tota idea d'inversió dins de l'estratègia.

Alhora, destacar que el fons aplica estrictes criteris d'inversió socialment responsable en la selecció de totes les seves inversions. Tal convicció es corrobora amb la màxima qualificació de sostenibilitat que li atorga l'agència Morningstar, així com amb una intensitat en emissions de CO₂, un 80% inferior a la de l'índex global MSCI World (mesurades en tones per milió de dòlars de vendes).

De cara a 2020, la cartera continuarà invertida en negocis amb sòlids balanços, que comptin amb models de negoci sostenibles en el llarg termini i amb focus a companyies que comptin amb tendències de creixement. El posicionament geogràfic de la cartera seguirà sobreponderat a la regió europea i els països emergents, mentre que mantindrà la infraponderació als EUA i els països desenvolupats d'Àsia-Pacífic, com és el cas del Japó. Tal posicionament considerem que permetrà al fons aprofitar-se dels majors catalitzadors de creixement que creiem que existeixen en aquestes regions a unes valoracions atractives.

Aplicacions anidades
Botón noticias económicas
Ves Superior