Publicador de continguts

CE Iberian Equity, FI inicia el 2020 amb bon peu, liderant la classificació de Fons de Renda Variable Nacional publicada a La Vanguardia

14.01.2020

En el suplement setmanal Dinero de La Vanguardia del darrer diumenge 12 de gener apareix el CE Iberian Equity, FI, (classe A) com a millor fons de la categoria de Renda Variable Nacional en termes de rendibilitat acumulada. Tot i tractar-se d’una classificació a curt termini ja que només han passat 14 dies des de l’inici de l’any, si estenem la finestra a 3 anys, un període més representatiu per a mesurar l’acompliment de de l’estratègia, el fons segueix classificant entre el millors, particularment el quart millor fons d’un total de 43 estratègies, cosa que destaca la consistència en la gestió del vehicle a mitjà i llarg termini.

El fons CE Iberian Equity, FI, és un fons de renda variable ibèrica que engloba posicions tant en renda variable espanyola i, en menor mesura, en renda variable portuguesa. Per a la selecció de les companyies s’utilitza un enfoc ascendent amb un horitzó a llarg termini, i es té com a resultat una cartera concentrada entre 25 i 30 companyies.

Conseqüentment, la rotació de la cartera acostuma a ser reduïda, al voltant del 15-20% que es pot veure puntualment augmentada en funció del nivell d’estrès (o volatilitat) dels mercats.

La idea que subjau en l'estratègia és tractar d'identificar companyies que siguin capaces de crear valor per a l'accionista en el llarg termini gràcies als seus models de negoci i que ofereixin un potencial de revaloració atractiu, gestionades per equips directius honestos i competents.

Per a tal efecte, a part de l'anàlisi financera tradicional, es posa èmfasi en la identificació i l'anàlisi de variables ASG, especialment tenint en compte que gran part de la cartera està formada per companyies de propietat familiar on l'alineació d'interessos és més elevada.

Per tot això juntament amb la restricció que suposa el seu univers d'inversió, el pes en companyies de petita i mitjana capitalització és significatiu, per la qual cosa resulta clau primer tenir una visió agnòstica respecte l'índex de referència i, segon, tenir paciència en el període de maduració de les inversions, ja que la desviació respecte el mercat mesurat en termes de risc actiu és molt significativa.

De cara al 2020 el CE Iberian Equity, FI, s’intentarà continuar capturant les oportunitats que ofereixen les companyies en termes de creixement en els seus beneficis operatius sense renunciar a mantenir un equilibri en termes de valoracions. Aquest punt resulta fonamental en aquest entorn de mercat, ja que els inversors s'han posicionat de forma generalitzada en companyies que compten amb el beneplàcit del mercat per la solvència dels seus models de negoci i que, conseqüentment, han vist com les seves valoracions s'incrementaven de manera significativa reduint el seu potencial a llarg termini. Tot i que continuen havent-hi riscos latents derivats principalment d'esdeveniments geopolítics, continuem confiats que l'estratègia continuarà obtenint acompliments atractius durant els propers anys.

 

  Accedeix a l' article complet.

Aplicacions anidades
Botón noticias económicas
Ves Superior