Publicador de continguts

Disponibles l'Informe de Sostenibilitat 2021 i l'Informe d'Implicació 2021

22.04.2022

Informe de Sostenibilitat 2021

La filosofia d'inversió responsable forma part de l'essència en la gestió de fons de Caixa d'Enginyers, amb una forta convicció sobre els avantatges que aporta però també sobre la necessitat de difondre entre els partícips el posicionament i les diferents activitats realitzades en el camp de la sostenibilitat.

S'entén per inversió responsable aquella que té en compte factors Ambientals, Socials i de bon Govern (ASG), a més dels estrictament financers. En el document, elaborat per l'Àrea d'Anàlisi i Reporting ASG juntament amb el Comitè Tècnic ISR, es detallen els punts més destacats en l'àmbit de la inversió responsable que Caixa Enginyers Gestió ha desenvolupat durant l'exercici 2021.

Consulta l'informe complet en aquest enllaç.

 

Informe d'Implicació 2021

Un dels propòsits de la inversió socialment responsable és aconseguir canvis que millorin l'entorn i les pràctiques del sector econòmic a llarg termini.
Mitjançant la rotació en cartera es poden evitar riscos que acabin per penalitzar al fons, però no permetem que les companyies millorin les seves pràctiques ASG, ni tampoc comuniquem els motius que provoquen la desinversió.

Una de les funcions derivades de la inversió responsable és la d'exercir els drets polítics d'acord amb principis de bon govern, la qual cosa permet exercir un control sobre el Consell d'Administració de les companyies, i serveix per a deixar patent aquelles pràctiques amb les quals no s'està d'acord.
Per aquest motiu, és necessària la implicació de l'inversor, alguna cosa que a Caixa Enginyers Gestió es realitza a través del vot en les Juntes d'Accionistes, de les iniciatives de engagement o d'activitats col·lectives. En el document, elaborat per l'Àrea d'Anàlisi i Reporting ASG juntament amb el Comitè Tècnic ISR, es detallen els punts més destacats en l'àmbit de la implicació que Caixa Enginyers Gestió ha desenvolupat durant l'exercici 2021.

Consulta l'informe complet en aquest enllaç.

 

Aplicacions anidades
Botón noticias económicas
Ves Superior