Publicador de continguts

Fons a fons: CE Borsa USA, FI

26.11.2020
El CE Borsa USA es focalitza a identificar companyies amb models de negoci sòlids que tinguis avantatges competitius duradors, capaces de beneficiar-se de tendències a llarg termini i que cotitzin a un preu raonable.

El fons aplica un procés d'inversió centrat en tres pilars: anàlisi quantitativa, anàlisi qualitativa i principis ASG (ambientals, socials i de governança corporativa).

I. En el pla quantitatiu, prioritzem la selecció de companyies capaces de créixer en vendes i fluxos de caixa al llarg del temps d'una forma consistent i sostenible, al mateix temps que s'avalua la qualitat dels beneficis. Paral·lelament, es duu a terme l'anàlisi de la fortalesa del balanç, en el qual busquem un endeutament reduït o controlat i en el qual la gestió de l'assignació de capital és clau per tenir una visió financera global de la companyia.

II. En àmbit qualitatiu, procurem fer-nos una imatge completa de l'empresa. Especialment ens enfoquem a comprendre el negoci i les forces competitives que impulsen els seus retorns i protegeixin el seu model de negoci a llarg termini. Això es concreta en factors com l'efecte xarxa, cost de canvi, avantatge de costos, patents o poder de marca, entre d'altres.

III. Finalment, incorporem en el procés d'inversió l'anàlisi de factors extrafinancers, apostant per un creixement de beneficis de qualitat, predictible i estable que afavoreixi un creixement estructural sostenible. Com a conseqüència d’això, el CE Borsa USA, FI, té la màxima qualificació de sostenibilitat per Morningstar, fet que representa un reconeixement a la qualitat en les mètriques ASG de les companyies en les quals inverteix i a l'excel·lència en la gestió dels seus riscos i oportunitats d'ASG.

Sectorialment, al tancament d'octubre, les posicions més grans del fons són companyies de gran capitalització que estan relacionades amb el consum, tant cíclic com no cíclic, sanitari i tecnològic. Mentre que companyies de serveis públics, energia i sector financer tenen poca representació en el vehicle.

 

 

 

Aplicacions anidades
Botón noticias económicas

Consulta totes les notícies econòmiques

 

 

Ves Superior