Publicador de continguts

Fons a fons: CE Gestió Alternativa i CE Gestió Dinàmica

21.05.2021
En una conjuntura fortament canviant com l'actual, els vehicles multiactius aporten flexibilitat en un entorn en què es produeixen rotacions entre actius, sectorials i/o geogràfiques.

Dins de la nostra gamma, tenim aquest tipus de fons com són CE Gestió Alternativa, FI, i CE Gestió Dinàmica, FI, que ofereixen exposició a una cistella d'actius diversificada amb diferents nivells de volatilitat (risc) i que s'orienten a la preservació de capital.

D'aquesta manera, a través d'una única estratègia s'accedeix a un ampli ventall de tipologies d'instruments financers, àrees geogràfiques o actius (com ara renda variable, renda fixa, matèries primeres, divises o estratègies alternatives, entre d'altres).

A l'hora de confeccionar la cartera, tenim en compte les correlacions entre classes d'actiu/estratègies a nivell històric, però també les expectatives futures d'aquests mateixos actius. Per a això, en els nostres processos utilitzem models de gestió sistemàtics que ens ajuden a mitigar biaixos conductuals. Inicialment, seleccionem el millor vehicle per implementar la inversió, utilitzant tant criteris quantitatius com qualitatius, buscant fons o ETF que generin alpha de forma sostinguda. Finalment, s'assigna el pes més eficient per a la cartera segons una ràtio de rendibilitat-risc.

La diferència principal entre el CE Gestió Alternativa i el CE Gestió Dinàmica es troba en el fet que el segon disposa d'un pressupost de volatilitat més gran per classe d'actiu, com s'observa en el posicionament de renda variable al tancament d'abril.

 

Aplicacions anidades
Botón noticias económicas

Consulta totes les notícies econòmiques

 

 

Ves Superior