Publicador de continguts

Fons a fons: CE Gestió Alternativa FI i CE Gestió Dinàmica FI

25.05.2020
En un entorn d'incertesa econòmica com l'actual, els vehicles multiactiu són instruments excel·lents per navegar en aquest entorn de mercat gràcies a la seva enorme flexibilitat.

El CE Gestió Alternativa, FI, i el CE Gestió Dinàmica, FI, són dos fons que ofereixen exposició a una cistella d'actius diversificada amb una volatilitat controlada i amb una premissa de preservació de capital. D'aquesta manera, a través d'un únic fons s'accedeix a diferents tipologies d'instruments financers, àrees geogràfiques o actius com ara renda variable, renda fixa, matèries primeres, divises o estratègies alternatives, entre d'altres. En els moments de caigudes com la que hem viscut, els fons multiactiu tendeixen a comportar-se millor que altres categories d'actius. En canvi, quan els mercats són alcistes, aquesta categoria de fons es queda per darrere del mercat. Per a aquests fons, la gestió del risc és fonamental i dins del procés d'inversió es monitoren les correlacions entre els diferents actius per no sobrepassar el pressupost de risc i controlar el VaR de la cartera.

A l'hora de confeccionar la cartera, primer es fa l'asset allocation (assignació d'actius), que dona una valoració estratègica i tàctica tenint en compte el comportament històric i les expectatives futures que tingui el Grup. Després se selecciona el millor vehicle per implementar la inversió, utilitzant tant criteris quantitatius com qualitatius, buscant fons o ETF que generin alpha de forma sostinguda. Finalment, s'assigna el pes més eficient per a la cartera segons una ràtio de rendibilitat/risc. Les posicions directes es complementen amb una gestió activa del risc.

La diferència principal entre el CE Gestió Alternativa i el CE Gestió Dinàmica és que el segon té més pressupost de volatilitat, tal com veiem en el posicionament per classe d'actiu al tancament d'abril.

 

 

Font: Caixa Enginyers Gestió

 

Els fons continuen amb nivells prudents en renda variable, amb un pes més gran en la renda variable global i emergent i en algunes posicions de momentum com el sector salut. Respecte a la renda fixa, les vendes massives per part dels inversors han provocat que la categoria hagi estat excessivament castigada. La intervenció ràpida dels bancs centrals i els governs fa que preferim els bons investment grade (alta qualitat creditícia) i les estratègies alternatives market neutral per la seva exposició reduïda al risc de mercat, sent aquestes capaces d'aprofitar ineficiències del mercat.

Aplicacions anidades
Botón noticias económicas
Ves Superior