Publicador de continguts

Fons a fons: CE Gestió Alternativa FI i CE Gestió Dinàmica FI

25.05.2020
En un entorn d'incertesa econòmica com l'actual, els vehicles multiactiu són instruments excel·lents per navegar en aquest entorn de mercat gràcies a la seva enorme flexibilitat.

El CE Gestió Alternativa, FI, i el CE Gestió Dinàmica, FI, són dos fons que ofereixen exposició a una cistella d'actius diversificada amb una volatilitat controlada i amb una premissa de preservació de capital. D'aquesta manera, a través d'un únic fons s'accedeix a diferents tipologies d'instruments financers, àrees geogràfiques o actius com ara renda variable, renda fixa, matèries primeres, divises o estratègies alternatives, entre d'altres. En els moments de caigudes com la que hem viscut, els fons multiactiu tendeixen a comportar-se millor que altres categories d'actius. En canvi, quan els mercats són alcistes, aquesta categoria de fons es queda per darrere del mercat. Per a aquests fons, la gestió del risc és fonamental i dins del procés d'inversió es monitoren les correlacions entre els diferents actius per no sobrepassar el pressupost de risc i controlar el VaR de la cartera.

A l'hora de confeccionar la cartera, primer es fa l'asset allocation (assignació d'actius), que dona una valoració estratègica i tàctica tenint en compte el comportament històric i les expectatives futures que tingui el Grup. Després se selecciona el millor vehicle per implementar la inversió, utilitzant tant criteris quantitatius com qualitatius, buscant fons o ETF que generin alpha de forma sostinguda. Finalment, s'assigna el pes més eficient per a la cartera segons una ràtio de rendibilitat/risc. Les posicions directes es complementen amb una gestió activa del risc.

La diferència principal entre el CE Gestió Alternativa i el CE Gestió Dinàmica és que el segon té més pressupost de volatilitat, tal com veiem en el posicionament per classe d'actiu al tancament d'abril.

 

 

Font: Caixa Enginyers Gestió

 

Els fons continuen amb nivells prudents en renda variable, amb un pes més gran en la renda variable global i emergent i en algunes posicions de momentum com el sector salut. Respecte a la renda fixa, les vendes massives per part dels inversors han provocat que la categoria hagi estat excessivament castigada. La intervenció ràpida dels bancs centrals i els governs fa que preferim els bons investment grade (alta qualitat creditícia) i les estratègies alternatives market neutral per la seva exposició reduïda al risc de mercat, sent aquestes capaces d'aprofitar ineficiències del mercat.

Aplicacions anidades
Botón noticias económicas

Consulta totes les notícies econòmiques

 

 

Ves Superior