Publicador de continguts

Equació de bescanvi resultant de la fusió entre Fonengin ISR A y CE 2018 Inflació Garantit

17.01.2019
La data efectiva de la fusió per absorció ha estat el 12/01/2019, quedant extingit el fons absorbit (Caixa Enginyers 2018 Inflació Garantit) i transmetent el seu patrimoni i obligacions al fons absorbent (Fonengin ISR classe A).

Els partícips del Caixa Enginyers 2018 Inflació Garantit que ho van ser a 11/01/2019 van rebre 8,39345 participacions del Fonengin ISR clase A per cada participació en el fons garantit.

El fons CI 2018 Inflació Garantit cessa el seu funcionament habitual, sent el del 11/01 l'últim valor liquidatiu publicat. Per part seva, el Fonengin ISR ja reflecteix l'augment de patrimoni en la valoració del 12/01, en la qual les noves participacions s’han valorat segons la composició de la seva cartera.

Aplicacions anidades
Botón noticias económicas

Consulta totes les notícies econòmiques

 

 

Ves Superior