Publicador de continguts

Nota tècnica: La venda d'opcions com a estratègia alternativa de rendes en un món sense rendibilitat

19.10.2021
Les estratègies de generació de rendes, claus en l'entorn actual

Amb els tipus d'interès en el món desenvolupat encara en zona de mínims històrics i les taxes d'inflació previsible i transitòriament encara lluny dels objectius primaris dels Bancs Centrals, l'inversor es pregunta quines alternatives d'inversió són les més adequades per a protegir el seu patrimoni i que aquest continuï generant unes rendibilitats atractives. En aquest entorn, les estratègies d'inversió focalitzades en la generació de rendes s'erigeixen com a fonamentals, especialment per a aquells inversors o carteres on el pressupost de risc està més delimitat i per tant tenen menor capacitat d'assignar capital a actius de risc amb una rendibilitat potencial superior.

  Descarrega en aquest enllaç l'informe complet

Aplicacions anidades
Botón noticias económicas
Ves Superior