Publicador de continguts

Mercats emergents: major creixement econòmic i valoracions més atractives

02.03.2021

El portal Quefondos.com va publicar ahir dilluns un article amb una petita anàlisi dels fons d'inversió nacionals de renda variable* i una previsió del seu comportament en els mercats emergents. Segons l’article, “tot sembla indicar que pot haver-hi un fort creixement en els mercats en desenvolupament durant 2021.”

Entre els fons que esmenta l'article de Quefondos, es troba la classe A del CI EMERGENTS, FI amb una volatilitat molt controlada a un any, de 22,19%. Obté en el mateix període una rendibilitat de 37,74 per cent i de 6,29 por cent en el que portem d'any.

“La filosofia d'inversió es fonamenta en cercar creixement a un preu raonable (GARP) integrant a més els criteris ambientals, socials i de bon govern (ESG por les seves sigles en anglès). Les companyies seleccionades en el fons posseeixen avantatges competitius sostenibles, con alts nivells de rendibilitat en el llarg termini i han de tenir un preu de compra que ofereixi un marge de seguretat atractiu. El procés d'inversió ascendent (des del particular al general) amb una baixa rotació en cartera i en línia amb la filosofia de la gestora de comprar i mantenir (buy & hold). L'horitzó temporal recomanat es superior a 5 anys. Entre les seves majors posiciones trobem noms com Sea Ltd ADR (8,23%) Jd.com Inc ADR (7,70%) Tencent Holdings Ltd (7,55%) Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR (6,59%) i Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares (5,04%). La inversió en aquest fons requereix una aportació mínima de 500 euros, aplicant una comissió fixa de 1,35 por cent i de dipòsit de 0,20 por cent, a més d'una comissió variable de 9 por cent sobre resultats positius anuals del fons. Compta amb un patrimoni sota gestió de 52 milions d'euros.

*L'article selecciona els fons que, comptant amb la major qualificació de cinc estrelles de VDOS, registren en l'últim període anual la menor dada de volatilitat.

 En el següent enllaç podràs trobar l'article complet de Quefondos.com.

 

Filosofia i metodologia del CE Emergents:

El fons CE Emergents persegueix obtenir rendibilitats elevades en el llarg termini a través de la inversió en companyies de diferents països considerats com en vies de desenvolupament que permetin beneficiar-se de les diferents tendències de creixement secular per les quals travessen. Destaquen, entre altres tendències, el creixement de les classes mitjanes, la digitalització de l'economia o l'envelliment poblacional i l'augment de l'esperança de vida.

El procés d'inversió s'inicia mitjançant una anàlisi ascendent de les companyies, la qual engloba aspectes com l'anàlisi del mercat i la indústria, la intensitat competitiva d'aquesta, l'existència d'avantatges competitius, els retorns operatius, la posició financera i la capacitat i voluntat de l'equip directiu a generar valor per a tots els grups d'interès. En aquest sentit, l'anàlisi qualitativa es complementa amb la inclusió de l'anàlisi factorial dels principals indicadors ASG (Ambientals, Socials i de Governança corporativa), així com el seu impacte en les diferents cadenes de valor.

Encara que no segueix una aproximació macroeconòmica, l'equip gestor afegeix una capa macroeconòmica amb l'objectiu d'evitar la inversió en companyies amb exposició a països amb uns fonamentals molt deteriorats, on la evolució de la divisa d’aquests pugui erosionar els retorns futurs de la inversió. El fons inverteix la pràctica totalitat de la seva cartera en divisa no euro. A més de mantenir perspectives de creixement positives, les posicions en cartera han de cotitzar a unes valoracions raonables per al seu perfil de creixement i risc amb l'objectiu de (1) evitar paranys de valor i (2) evitar accions que al nostre judici cotitzin en nivells de sobrevaloració extrems.

Aplicacions anidades
Botón noticias económicas
Ves Superior