Publicador de continguts

Comunicació amb les companyies

01.07.2019
La comunicació que Caixa d'Enginyers Gestió manté amb les companyies és un fet diferencial en termes de valor afegit. L'objectiu és el de salvaguardar l'interès dels partícips fent prevaler els seus interessos amb una visió a llarg termini. A més, mantenir reunions amb les companyies aporta un punt de vista diferencial que permet entendre millor les particularitats de cada negoci.

De forma introductòria, val la pena recordar que qualsevol companyia cotitzada està dirigida per un Consell Executiu qui a la seva vegada està controlat per un Consell d'Administració. La Principal funció dels membres del Consell d'Administració és la de salvaguardar els interessos dels accionistes, els quals validen les seves decisions en la Junta General d'Accionistes a través d'un sistema de votació. Per tant, sembla evident que, en termes generals, contra més pes tingui un accionista dins de l'estructura accionarial, major serà la seva influència posat que comptarà amb un major nombre de vots. Però, una vegada excloses tant les companyies familiars com aquelles participades per un fons de capital privat (entre altres), en la gran majoria de casos l'accionariat està atomitzat, és a dir, compost per minoristes; com a conseqüència, no existeix un grup de poder concentrat que pugui fer prevaler la seva opinió sobre la dels demés.

En aquest sentit i exercint el nostre deure fiduciari, el paper que ens correspon com a gestors ha de ser el de salvaguardar l'interès dels nostres partícips. Per tant, ens veiem en el deure de fer arribar a les companyies les nostres inquietuds sobre el negoci futur de les estratègies sota gestió i, en última instància, dels partícips dels fons així com la nostra visió sobre com han de generar valor a llarg termini. L'objectiu no és un altre que el de guiar, a través de les nostres preocupacions, les decisions corporatives a futur darrere de l'interès del fons d'inversió que gestionem.

Com a exemple, en una de les diverses interaccions que mantenim amb les nostres empreses, fa uns mesos traslladem a la Directora Financera de Burford Capital -una companyia financera- la nostra inquietud sobre la confusió que podria causar les diferents maneres de categoritzar els préstecs en cartera en l'Informe de comptes anual. Si bé apreciem la transparència i el desglossament, considerem que la manera en què la companyia té de reportar és excessivament complexa. La seva resposta ens va congratular, en informar-nos que a través de la nostra aportació s'havia adonat d'un fet que, potser d'una altra manera, hagués passat desapercebut. És possible que es vegi reflectida el nostre suggeriment en les pròximes presentacions de resultats. Tal com succeeix en la majoria de relacions d'interès, el grau d'interrelació està correlacionat amb el nombre de vegades que interactuem amb l'empresa. Durant el 2018, l'equip d'inversió de Caixa d'Enginyers Gestió va sumar més de 230 hores entre reunions presencials i conferències telefòniques amb les companyies d’entre les quals destaquen ASML, Iberdrola, Carlsberg o Novo Nordisk. La mitjana per gestor va ser de més de 50 hores, entre les quals s'inclouen visites presencials en diverses capitals europees com Londres, Frankfurt, París o Milà. A més, en els últims mesos hem visitat els centres de producció d'empreses tan diverses com Semapa, Siemens Gamesa, Corticeira Amorim, Gestamp, Tritax Eurobox o Navigator. Evidentment, el grau de proximitat geogràfica facilita aquesta tasca i per això els portfolis ibèrics i europeus es veuen beneficiats en major mesura.

Finalment, val la pena afegir que a vegades, mantenir reunions contra les companyies ens aporta un punt de vista diferencial que de no ser així el mercat (i nosaltres mateixos) no tindríem en compte. Una de les nostres últimes inversions més reeixides, Games Workshop, es va produir després de mantenir una conversa telefònica amb la Directora financera, qui ens va fer entendre les particularitats tant del negoci com del producte que comercialitzen. Des de la nostra inversió fa menys d'un any, la cotització va pujar des de l'entorn de les 30 lliures fins a les 50 actuals.

 

Desarrega l'informe en PDF

DISCLAIMER
L’informe s’ha realitzat amb la finalitat de proporcionar als inversors informació general sobre valors i instruments financers, a la data d’emissió del mateix, i està subjecte de canvis sense previ avís. La informació es proporciona basant-se en fonts considerades com fiables, si bé, CAIXA D’ENGINYERS GESTIÓ no garanteix ni es responsabilitza de la seguretat de les mateixes. El contingut dels informes en cap cas constitueix una oferta o recomanació de compra o venda de cap producte o instrument financer. L’inversor ha de ser conscient que els valors i instruments financers als que fan referencia poden no ser adequats als seus objectius concrets d’inversió, per aquest motiu l’inversor ha d’adoptar les seves pròpies decisions d’inversió. Amb tal efecte, CAIXA D’ENGINYERS GESTIÓ, S.A.U. en la seva condició d’emissor de l’informe, així com CAIXA DE CRÈDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CRÉDITO DE LOS INGENIEROS, S.COOP. DE CRÉDITO, en la seva condició de comercialitzador, no es fan responsables del mal ús que es faci d’aquesta informació ni dels perjudicis que puguin suposar per l’inversor que formalitzi operacions prenent com a referència les valoracions i opinions recollides en els informes. L’inversor ha de, així mateix, tenir en compte que l’evolució passada dels valors o instruments o els resultats històrics de les inversions, no garanteixen l’evolució o resultats futurs. ©Queda prohibida la reproducció, duplicació, redistribució i/o comercialització, total o parcial, dels continguts d’aquest document, ni en cas de citar les fonts, amb excepció del consentiment previ per escrit de CAIXA D’ENGINYERS GESTIÓ, SGIIC, SAU. All rights reserved.

Aplicacions anidades
Botón noticias económicas

Consulta totes les notícies econòmiques

 

 

Ves Superior