Publicador de continguts

Venciment garantia Caixa Enginyers 2018 Inflació Garantit, FI

15.11.2018
El fons va obtenir un rendibilitat durant el període de garantia del 2,72% (TAE 0,56%), superior a la rendibilitat mínima garantida.

El passat dia 5/11/2018, el fons CE 2018 Inflació Garantit, FI va finalitzar el seu període de garantia. El fons va obtenir un rendibilitat durant el període de garantia del 2,72% (TAE 0,56%), superior a la rendibilitat mínima garantida segons fullet (evolució IPC entre Octubre 2013-Agost 2018).

La Societat Gestora proposa la fusió de fons d'inversió, per la qual el Fonengin ISR, FI, absorbeix el CE 2018 Inflació Garantit, FI. Aquesta fusió suposarà, una vegada aprovada per CNMV, que els partícips del fons absorbit, passaran a ser partícips del Fonengin ISR, FI, assumint la seva política d'inversió sense cap cost addicional i amb el mateix perfil de risc (3 en una escala de l'1 al 7). Pròximament s'enviarà una comunicació amb els detalls del procediment de fusió.

Aplicacions anidades
Botón noticias económicas
Ves Superior