Publicador de continguts

Xavier Fàbregas, director general de Caixa Enginyers Gestió, ponent a la jornada 'ESG: la sostenibilitat és el futur'

27.03.2019
Xavier Fàbregas, Director General de Caixa Enginyers Gestió, ha participat recentment com a ponent en la sessió ‘ESG: la sostenibilitat del futur’, organitzada per CFA Society Spain a Barcelona, i a la qual van assistir professionals de referència en l'àmbit de la inversió socialment responsable.
Xavier Fàbregas, director general de Caixa Enginyers Gestió i Jordi Balcells, Cap Departament Crèdit ISR a VidaCaixa.

En aquesta línia, Caixa d'Enginyers Gestió és un referent en el sector, ja que en 2006 va ser una de les primeres entitats a Espanya a llançar un fons ISR: CI Mundial ISR. En 2014 es va fer un pas més en la inversió socialment responsable i es va adherir als principis PRI, promoguts per la UNEP Finance Initiative i la United Nations Global Compact, dues organitzacions vinculades a les Nacions Unides. Actualment, compta amb dos vehicles específicament ISR dins de la gamma (CE Environment ISR, Forengin ISR).

Així mateix, Xavier va explicar que Caixa d'Enginyers Gestió compta amb un mètode propi d'integració de factors ASG en el seu procés d'inversió, així com un scoring en matèria de sostenibilitat amb inputs proporcionats per diferents proveïdors especialitzats.

Xavier va començar la seva intervenció plantejant la següent qüestió: si el nostre principal actiu és el planeta, per què no es tenen en compte els riscos mig ambientals des de l'òptica de la inversió? En aquest sentit, va apuntar que “l'única opció de futur és aconseguir que el creixement econòmic estigui lligat a la responsabilitat social, ambiental i al bon govern”.

A continuació, va detallar els avantatges que aporta la gestió socialment responsable. Diversos estudis demostren empíricament que les empreses gestionades de forma responsable i sostenible tenen menor volatilitat, ja que estan menys exposades a riscos reputacionals, la qual cosa a llarg termini acaba generant major valor per a l'accionista i la societat en el seu conjunt.

Xavier també va detallar algunes tendències per a millorar el futur: l'Acord de París (2015), que va marcar un nou rumb per l'economia mundial basat en una societat baixa en carboni; els Principis d'Inversió Responsable (PRI), que promouen l'aplicació de criteris extra financers per part de gestores d'actius en els processos d'inversió; i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), promoguts per Nacions Unides i que constitueixen un full de ruta per a individus, empreses i governs.

Per finalitzar la seva ponència, Xavier va esmentar que la Unió Europea ha traçat una estratègia de lideratge en el trànsit cap a una economia de baix carboni que requereix una important transformació econòmica, en la qual el sector financer tindrà un paper clau.

Aplicacions anidades
Botón noticias económicas
Ves Superior