Slider fondtesoro
Fondo de inversión detalle

ISIN : ES0114887039

Gestora : Caixa Enginyers Gestió

Indicador de risc del Fons:

- Risc 1 2 3 4 5 6 7 + Risc
Potencialment menor rendiment Potencialment major rendiment

La categoria "1" no vol dir que la inversió estigui lliure de risc.

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

 

CE Fondtesoro Curt Termini, FI és el fons d'inversió que proporciona la màxima seguretat d'inversió. ja que inverteix en qualsevol de les modalitats de Deute de l'Estat emeses en euros pel Tresor Públic del Regne d'Espanya: Lletres del Tresor, Bons de l'Estat i Obligacions de l'Estat.

L'objectiu del fons o benchmark és superar la rendibilitat pròpia de les Lletres del Tresor a 3 mesos.

El fons CE Fondtesoro Curt Termini, FI té les següents classes de participacions:

 

Classes del fons

Indicador de risc Vocació inversora Últim valor liquidatiu* Rendibilitat Any Actual* Rendibilitat 1 Any* Rendibilitat 3 Anys* Rendibilitat 5 Anys* Contractar
Renda Fixa Euro 878,03029
(21/01/2022)
-0,103% -0,879% -0,482% -0,598%

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió. L'inversor ha de tenir en compte que l'evolució passada dels valors o instruments o els resultats històrics de les inversions, no garanteixen l'evolució o resultats futurs.

COMENTARI DEL GESTOR

El CE Fondtesoro CP tanca el mes amb una caiguda del 0,11% minvat per la pujada generalitzada de la rendibilitat dels tipus a nivell global, mentre que el seu índex de referència tanca amb una rendibilitat del -0,06%. El fons finalitza 2021 amb una rendibilitat del -0,89%, enfront del seu índex de referència que va finalitzar en un -0,60%.
A Europa, el BCE va anunciar en la seva reunió de desembre que les compres netes d'actius emmarcades en el “PEPP” finalitzaran al març de 2022. D'altra banda, l'entitat presidida per Christine Lagarde va mantenir sense canvis els tipus d'interès oficials (finançament, facilitat marginal de crèdit i dipòsit) en el 0%, 0,25% i el 0,50% respectivament. En relació a l'activitat econòmica, el BCE espera que el creixement anual del PIB es situï en el 4,2% en 2022, el 2,9% en 2023 i el 1,6% en 2024. Finalment, el Consell de Govern espera que els nivells d'inflació es mantinguin per sobre de l'objectiu del 2% durant la major part de 2022 amb una tendència a la baixa al llarg de l'any.
Als EUA, el president de la Reserva Federal, Jerome Powell, va afirmar que s'estava acosta el moment de retirar el terme "transitori" a l'hora de discutir l'evolució dels nivells d'inflació en la major economia del món. Enllaçant amb aquest concepte, Powell va remarcar la dificultat a l'hora de predir l'impacte dels colls d'ampolla en l'oferta en el nivell de preus, encara que va ressaltar que la Reserva Federal espera que les pressions inflacionistes es mantinguin al llarg del pròxim any. A la Xina, el Banc Central "PBoC" va rebaixar la ràtio de reserves requerides en 50 punts bàsics. Malgrat que tal moviment no té un impacte significatiu en el global de l'economia xinesa, si que assenyala que el PBoC està preparat per a adaptar la seva política monetària en cas que l’activitat econòmica es deteriori.
Les declaracions de Christine Lagarde (BCE) i Jerome Powell (Reserva Federal) afirmant que esperaven que les pressions inflacionistes es mantinguin al llarg de 2022 van tenir un impacte directe en les cotitzacions de les corbes sobiranes (especialment la part més llarga d'aquestes). D'aquesta manera, les rendibilitats del bo alemany i nord-americà a 10 anys s'eleven fins al -0,18% i el 1,51% respectivament. En el cas del deute alemany, aquesta pujada de tipus ha anat acompanyada d'un augment de la pendent (estancament dels tipus a curt termini acompanyat d'unes majors expectatives d'inflació a mig / llarg termini).

Valor participació

21 Jan 2022

878,03029

0,019%

Evolució Rendibilitat Fons

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

 

 

Rendib. acum. %
6 mesos -0,580
En l'any -0,103
1 any -0,879
R. Trim. %
Últim Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -
Rendibilitat any %
2022 -0,103
2021 -0,887
2020 -0,575
2019 0,071
2018 -1,019
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
21/01/2022 878,03029 16,284,779,700 0,019%
20/01/2022 877,86453 16,316,677,890 0,007%
19/01/2022 877,80613 16,280,232,710 -0,003%

 

Informe de risc

 

INDICADOR DE RISC:

- Risc 1 2 3 4 5 6 7 + Risc
Potencialment menor rendiment Potencialment major rendiment

La categoria "1" no vol dir que la inversió estigui lliure de risc.

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

 

Perfil de risc: Conservador

Aquest perfil es defineix com aquell el qual l'únic objectiu com a inversor és la protecció del capital, no desitjant obtenir més rendibilitat si això suposa assumir més risc.

Categoria CNMV: Renda Fixa Euro

Termini indicatiu de la inversió: Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de menys d'1 any.

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DEL GESTOR

El CE Fondtesoro tanca el mes amb una caiguda del 0,15% minvat per la pujada generalitzada dels tipus d'interès a llarg termini i l'ampliació del crèdit corporatiu, enfront de la lletra del Tresor a 3 mesos que va finalitzar amb una rendibilitat del -0,05%. El fons acumula una rendibilitat l'any del -0,63%, mentre que el seu índex de referència acumula un -0,42%.
A Europa va tenir lloc la reunió de setembre del BCE. En ella, la màxima institució monetària del vell continent va elevar les seves projeccions de creixement i inflació i va anunciar el recalibratge del programa de compra d'actius “PEPP” durant l'últim trimestre de 2021, ajornant la decisió sobre la seva final fins al Consell de Govern del 16 de desembre. D'aquesta manera, l'entitat presidida per Christine Lagarde espera una millora cíclica i una mica més de convergència de la inflació feia l'objectiu a mig termini del 2% (inflació anual del 2,2% en 2021, el 1,7% en 2022 i el 1,5% en 2023, després de revisar-se a l'alça en comparació amb les projeccions de juny).
Als EUA, el “Dot Plot” de setembre de la Reserva Federal apunta una primera pujada dels tipus d'interès oficials entre finals de 2022 i principis de 2023. D'altra banda, el consens de mercat espera que l'entitat presidida per Jerome Powell anunciï l'inici del “tapering” (reducció en el ritme de compres d'actius) a la pròxima reunió del novembre. En relació a l'activitat econòmica de la primera potència mundial, els preus de producció industrial van seguir a l'alça i es van situar en el 8,3% en taxa interanual a l'agost. Desgranant la dada, aquest increment en els preus es deu principalment a la pujada del preu de l'energia (petroli i gas) i els metalls (alumini i zinc).
Novament, alces en les rendibilitats del deute sobirà a nivell global. Les noves projeccions de creixement econòmic i unes majors expectatives d'inflació per a 2022 per part del BCE han tingut un impacte directe en la majoria d'actius de renda fixa del vell continent (la rendibilitat del bo alemany, espanyol i italià a 10 anys puja fins al -0,20%, 0,46% i 0,86% respectivament). Pel seu costat, el diferencial de crèdit amplia lleugerament des de mínims anuals davant la possibilitat que la Reserva Federal iniciï el “tapering” al novembre.

Clases fondtesoro

Classes del fons

 

El fons d'inversió CE Fondtesoro Curt Termini, F.I.  té diverses classes de participacions anomenades CE FONDTESORO CURT TERMINI CLASSE A, F.I., i CE FONDTESORO CURT TERMINI CLASSE I, F.I., que es diferencien entre elles per les comissions que li son aplicables a més d'altres aspectes relatius a la comercialització i la tipologia de partícip.

La classe  CE Fondtesoro Curt Termini Classe A, FI  es dirigeix a qualsevol soci que vulgui subscriure el fons i tingui la consideració de soci minorista d'acord amb la directiva MIFID.

La classe  CE Fondtesoro Curt Termini Classe I, FI es dirigeix exclusivament a socis que subscriguin el fons a través de contractes de gestió discrecional de carteres així com també a socis professionals i contraparts elegibles que compleixin amb les característiques pròpies d'aquesta consideració d'acord amb la directiva MIFID.  

 

Classes   ISIN Gestió Depositaria Subscripció Reemborsament Inversió mín.
% s/pat   % s/rdos  % %    % 
Classe A ES0114887039 0,40% 0% 0,10% - - 6€
Classe I ES0114887005 0,15% 0% 0,05% - - 250.000€
 
botón volver

Tornar enrere