Slider Iberian Equity
Fondo de inversión detalle

ISIN : ES0122708037

Gestora : Caixa Enginyers Gestió

Indicador de risc del Fons:

- Risc 1 2 3 4 5 6 7 + Risc
Potencialment menor rendiment Potencialment major rendiment

La categoria "1" no vol dir que la inversió estigui lliure de risc.
Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

La inversió que queda a casa

El CE Iberian Equity, FI és un fons que té com objectiu aprofitar les millors idees i oportunitats d’inversió dels mercats espanyol i portuguès.

Puntualment, també pot invertir en negocis radicats a països llatinoamericans, on el potencial de creixement d’aquests es troba infravalorat pel mercat, fet que suposa una excel·lent oportunitat d’inversió per explorar.

 

Consulta les classes del fons

Indicador de risc Vocació inversora Últim valor liquidatiu* Rendibilitat Any Actual* Rendibilitat 1 Any* Rendibilitat 3 Anys* Rendibilitat 5 Anys* Contractar
Renda Variable Euro 10,19795
(10/06/2021)
4,944% 23,980% -0,635% 5,842%

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió. L'inversor ha de tenir en compte que l'evolució passada dels valors o instruments o els resultats històrics de les inversions, no garanteixen l'evolució o resultats futurs.

Aplicacions anidades
¿Cómo invierte el Iberian?
Com inverteix el CE Iberian Equity, FI?
 

El criteri d’inversió del fons segueix una estratègia de gestió activa, sense restriccions, i es focalitza en els models de negoci i els anàlisis fonamentals de les companyies. Tot això és, des de la perspectiva del llarg termini, necessari perquè madurin les empreses i desenvolupin el seu potencial creixement.

 

VALORS DE LES EMPRESES SELECCIONADES
 
PROXIMITAT
EFICIÈNCIA
GOVERN CORPORATIU
CONFIANÇA
GESTIÓ FAMILIAR
 
¿A quien va dirigido? Arriesgado o muy arriesgado
A qui va dirigit?
 

Inversor amb un perfil de risc arriscat o molt arriscat:

 

  • Adequat per reubicar les posicions de la seva cartera d’inversions amb un perfil agressiu.
  • Destinat a l’inversor que busca retorns significatius de les seves inversions, suportant una elevada volatilitat en les seves inversions.
Fondo de inversión detalle
Índex de referència
IBEX 35, que inclou les 35 empreses amb més liquiditat d’Espanya
Divisa
Pot invertir fins a un 30% en companyies amb divisa diferent a l’euro
 

 


Exposició
Pot invertir el 100% del patrimoni en renda variable (accions) o fins el 25% en renda fixa (bons)
Inversió
Pot invertir fins a un 15% en empreses de Llatinoamèrica

 


Valor participació

10 Jun 2021

10,19795

-0,359%

Evolució Rendibilitat Fons

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

 

 

Rendib. acum. %
6 mesos 6,879
En l'any 4,944
1 any 23,980
R. Trim. %
Últim Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 0,240
Rendibilitat any %
2021 4,944
2020 -0,807
2019 9,866
2018 -9,321
2017 16,779
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
10/06/2021 10,19795 18,053,951,180 -0,359%
09/06/2021 10,23468 18,136,194,380 0,358%
08/06/2021 10,19813 18,097,225,210 0,227%

 

Informe de risc

Perfil de risc: Arriscat
Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca retorns significatius de les seves inversions, en un horitzó temporal de termini mitjà-llarg, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant un grau més gran de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 

Riscos dels Fons


Risc de Mercat:o: risc de pèrdua per les variacions en el preu dels actius de renda variable i per les variacions en el preu de la renda fixa motivades per canvis en els tipus d’interès o en els diferencials de crèdit.

Risc de Tipus de Canvi: quan els actius estiguin denominats en divises diferents de l’Euro, s’assumeix el risc de pèrdua per fluctuacions en el tipus de canvi.

Risc d’Inversió en Països Emergents: les inversions en mercats emergents poden estar exposades a una volatilitat més elevada i una liquiditat menor, i als riscos d'expropiació i inestabilitat social, política i econòmica, entre altres.

Risc per Inversió en Derivats: els instruments derivats són especialment sensibles a les variacions del preu del subjacent i poden incrementar les pèrdues.

Risc de Crèdit i Contrapartida: els emissors dels actius en què inverteix el fons i les contrapartides del fons poden incomplir les seves obligacions, totalment o parcialment, inclòs el pagament del principal i de l’interès, o el reembossament de la inversió.

Risc de Liquiditat: poden produir-se situacions de tensió o dificultats en els mercats secundaris on es negocien els actius del fons que limitin la liquiditat i afectin negativament el preu dels actius.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DEL GESTOR

El CE Iberian Equity finalitza el mes d'abril amb una pujada del 1,61%, per sota del seu índex de referència, l'Ibex 35 NR, el qual va finalitzar amb una pujada del 3,01%. En el que portem d'any el fons acumula una rendibilitat del 1,85%, sensiblement per sota del comportament del seu índex de referència el qual avança un 9,80% l'any.
L'optimisme va continuar sent el protagonista en els mercats financers a la calor de la recuperació econòmica i dels estímuls fiscals i monetaris, beneficiant als sectors lligats a la reobertura. Per part seva, el BCE es va reunir sense sorpreses ni canvis ni en les seves polítiques. Lagarde contínua observant riscos negatius en l'entorn derivats de l'impacte de la pandèmia pel que mantindrà les condicions de finançament favorables, incloent el ritme d compres del PEPP amb l'objectiu de contenir els tipus d'interès.
En aquest entorn els majors contribuïdors a la cartera van ser Inditex (+6,59%) que es va beneficiar de l'apetit dels inversors per apostes de reobertura i Fluidra (+18,69%), la qual va mantenir la seva senda parabòlica després d'avançar al mercat la fortalesa de les seves operacions en un entorn en el qual la demanda de productes de piscina es manté en xifres històriques, especialment als EUA. Per contra, entre els majors detractors van destacar Amadeus (-5,67%) la qual es troba en territori de ningú fins que no es disposi de major visibilitat en la recuperació del trànsit aeri i FAES Farma (-5,17%), la qual va decebre en anunciar en el seu moment d'inversors un inici d'any especialment fluix per l'impacte de sobre-aprovisionament experimentat durant l'any anterior per a la campanya de l'al·lèrgia el que portarà a un increment dels ingressos molt limitat, si bé s'espera que vagi de menys a més.
Durant el mes es va continuar aprofitant per a augmentar pesos en companyies que s'han quedat ressagades en l'actual entorn i que al nostre judici presenten un potencial atractiu com Inditex, Amadeus, Rovi o Stone i es va reduir en posicions el recorregut de les quals redueix el potencial de revaloració a llarg termini i entre les quals destaquen Wal-Mart de Mexico, Jeronimo Martins o EDP Renovaveis. Addicionalment es va introduir en cartera l'asseguradora Línia Directa en aprofitar l'inici de cotització després de llistar Bankinter la companyia. El sector assegurador és molt atractiu des del punt de vista d'ingressos de primes, i si s'uneix amb una disciplina tècnica permet generar elevats retorns sobre el capital. En el cas de Línia Directa es compleixen tots els punts, i al seu model de distribució diferencial enfront del repte del sector basat en els canals directes, s'uneix un perfil eficient en l'assignació del capital per part de l'equip de directiu (prestat del Grup Bankinter), per la qual cosa creiem que atorguen a la companyia un potencial interessant en el llarg termini.

Aplicacions anidades
Clases Iberian equity

Classes del fons

 

El fons d'inversió CE Iberian Equity, F.I.  té diverses classes de participacions anomenades CE IBERIAN EQUITY CLASSE A, F.I., i CE IBERIAN EQUITY CLASSE I, F.I., que es diferencien entre elles per les comissions que li son aplicables a més d'altres aspectes relatius a la comercialització i la tipologia de partícip.

Característiques classe A

La classe  CE Iberian Equity Classe A, FI  es dirigeix a qualsevol soci que vulgui subscriure el fons i tingui la consideració de soci minorista d'acord amb la directiva MIFID.

  • Data de llançament: 2005
  • Inversió mínima: 100 euros
  • Comissió de gestió: 1,35% + 9% (comissió d'èxit)
  • Comissió depositari: 0,20%
  • Vocació CNMV: Renda Variable Nacional
  • Període de permanència mínim recomanat: 5 anys
  • Pot traslladar-se la inversió des d’altres fons d’inversió i beneficiar-se dels importants avantatges fiscals propis d’aquesta tipologia de producte

Característiques classe I

La classe  CE Iberian Equity Classe I, FI es dirigeix exclusivament a socis que subscriguin el fons a través de contractes de gestió discrecional de carteres així com també a socis professionals i contraparts elegibles que compleixin amb les característiques pròpies d'aquesta consideració d'acord amb la directiva MIFID.    

 

Classes   ISIN Gestió Depositaria Subscripció Reemborsament Inversió mín.
 %s/pat    % s/rdos  % %    % 
Classe A ES0122708037 1,35% 9% 0,20% - - 100€
Classe I ES0122708003 0,50% 0% 0,10% - - 250.000€
 
Gestor Dídac Pérez

Gestor del fons

 

Dídac Pérez Alonso

foto Dídac Pérez

Llicenciat en Administració i direcció d'empreses per la Universitat Pompeu Fabra i master en Finances pel IDEC. Més de 8 anys d'experiència en la Gestió Fons d'Inversió. Prèviament a la seva incorporació a Caixa Enginyers Gestió a l'octubre de 2011, Dídac va exercir la seva carrera laboral en Bancsabadell Inversió i Mercer Consulting.  

Disclaimer fichas fondos

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.

Aplicacions anidades
Disclaimer Iberian

CE Iberian Equity, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 3231.

Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

botón volver

Tornar enrere

Ves Superior