Slider CdE ODS Impact ISR, FI
Fondo de inversión detalle

ISIN : ES0157327000

Gestora : Caixa Enginyers Gestió

Indicador de risc:

Risc més baix 1 2 3 4 5 6 7 Risc més alt

Aquest indicador de risc pressuposa que es mantindrà el producte durant 4 anys.

Inversió responsable amb impacte positiu en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

El CdE ODS Impact ISR, FI, impacta de forma positiva en el compliment dels ODS i dona prioritat a les empreses el negoci de les quals està contribuint al compliment dels objectius. Amb això aconseguim:

 

 • Objectiu sostenible: les companyies en què inverteix el fons, no només practiquen una gestió responsable, sinó que a més són innovadores en el seu sector i propicien el canvi de l'actual model econòmic cap a un de més sostenible i responsable.
 • Impacte mesurable: la inversió en el fons és de caràcter mesurable i, d'aquesta manera, pot realitzar un seguiment de la consecució dels objectius. Per exemple, prenent el percentatge que suposen les vendes amb impacte en els ODS sobre el total de vendes realitzades.

 

Consulta les classes del fons

 • Fes clic a la icona del carret per contractar el teu fons:

Indicador de risc Vocació inversora Últim valor liquidatiu* Rendibilitat Any Actual* Rendibilitat 1 Any* Contractar
Renda Variable Mixta Internacional 7,80856
(19/07/2024)
8,096% 14,678%

L'inversor ha de tenir en compte que l'evolució passada dels valors o instruments o els resultats històrics de les inversions, no garanteixen l'evolució o resultats futurs.

Aplicacions anidades
¿A quien va dirigido? Moderado, arriesgado
 

A qui va dirigit?

Inversor amb un perfil de risc  moderat:

 • Aporta la diversificació pròpia dels fons d’inversió.
 • Té les característiques, gràcies als seus principis i al procés d’inversió, per poder romandre a la cartera de productes durant un llarg període de temps.

Inversor amb un perfil de risc arriscat:

 • Adequat per reubicar les posicions de la seva cartera d’inversions amb un perfil agressiu.
 • Destinat a l’inversor que busca retorns significatius de les seves inversions, suportant una elevada volatilitat en les seves inversions.
¿Cómo invierte el ODS Impact?

Com inverteix el CdE ODS Impact ISR, FI?

 

El CdE ODS Impact ISR, FI, invertirà prenent com a referència l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, any de revisió dels objectius fixats, i incidirà en particular sobre tres d’aquests objectius.

 

EDUCACIÓ

Igualtat de gènere en accés a l'educació, accés gratuït a l'educació primària i secundària, increment del nombre de beques en països en desenvolupament. Quan les persones accedeixen a una educació de qualitat, augmenten les seves possibilitats d'escapar de la pobresa. A més, l'educació contribueix a reduir les desigualtats socials i a assolir la igualtat de gènere.

AIGUA

Ús eficient dels recursos hídrics, accés universal i assequible a l'aigua potable, millora de la qualitat d'aigua i reducció de la contaminació.

 

INFRAESTRUCTURA

Desenvolupament d'infraestructures sostenibles que donin suport al desenvolupament econòmic, transició a processos industrials nets i sostenibles i augment de l'accés a Internet i a la tecnologia en països en vies de desenvolupament.

 

 

El fons també invertirà en accions o deute de companyies signants del Global Compact o en ETF amb criteris responsables, valorant especialment aquelles que promoguin la igualtat de gènere. La inversió en deute públic serà de països del top-30 del SDG Index, que mesura el compliment dels ODS segons països o, també, en entitats supranacionals amb projectes d'impacte positiu.

Queden excloses de la inversió les següents companyies:

 • De generació d'energia la font provingui> 30% del carbó.
 • Dedicades principalment a l'exploració i extracció de petroli.
 • Que participin de l'exploració de recursos energètics a l'àrtic.
 • Que realitzin pràctiques d'extracció agressiva com, per exemple, les denominades com "sorres bituminoses".
 • Fabricants d'armes, explosius o vehicles militars.
 • Fabricants de components específics per a la indústria militar (> 10% ingressos).
 • Fabricants de tabac.
 • Que tenen ingressos específics del sector tabac (> 30% ingressos).
 • Que incompleixin amb els Drets Humans, segons els criteris de MSCI.
Fondo de inversión detalle
Índex de referència
La rendibilitat mitjana de la categoria renda variable mixta internacional Inverco
Divisa
Qualsevol divisa
 

 


Exposició
Inverteix fins al 50% del patrimoni en Renda Variable (pot estar per sota del 30% a partir de 2028) i la resta en Renda Fixa
Inversió
Inverteix en companyies que impacten en els ODS

 


Vocació solidària
El 0,03% de la comissió de gestió es destina a la Fundació Caixa Enginyers , per finançar projectes solidaris

Valor participació

19 Jul 2024

7,80856

-0,273%

Evolució Rendibilitat Fons

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

 

 

Rendib. acum. %
6 mesos 6,761
En l'any 8,096
1 any 14,678
R. Trim. %
Últim Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 2,263
Trimestre 1 6,143
Rendibilitat any %
2024 8,096
2023 5,754
2022 -12,717
2021 6,120
2020 1,824
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
19/07/2024 7,80856 45,452,174,700 -0,273%
18/07/2024 7,82993 45,580,544,240 -0,359%
17/07/2024 7,85815 45,816,139,300 -0,699%

 

Informe de risc

Perfil de risc: Moderat
Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d’interès de mercat. Per aquest motiu accepta nivells moderats de risc, fet que pot generar pèrdues.

 

Riscos dels Fons


Risc de Mercat:o: risc de pèrdua per les variacions en el preu dels actius de renda variable i per les variacions en el preu de la renda fixa motivades per canvis en els tipus d’interès o en els diferencials de crèdit.

Risc de Tipus de Canvi: quan els actius estiguin denominats en divises diferents de l’Euro, s’assumeix el risc de pèrdua per fluctuacions en el tipus de canvi.

Risc d’Inversió en Països Emergents: les inversions en mercats emergents poden estar exposades a una volatilitat més elevada i una liquiditat menor, i als riscos d'expropiació i inestabilitat social, política i econòmica, entre altres.

Risc per Inversió en Derivats: els instruments derivats són especialment sensibles a les variacions del preu del subjacent i poden incrementar les pèrdues.

Risc de Crèdit i Contrapartida: els emissors dels actius en què inverteix el fons i les contrapartides del fons poden incomplir les seves obligacions, totalment o parcialment, inclòs el pagament del principal i de l’interès, o el reembossament de la inversió.

Risc de Liquiditat: poden produir-se situacions de tensió o dificultats en els mercats secundaris on es negocien els actius del fons que limitin la liquiditat i afectin negativament el preu dels actius.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DEL GESTOR

Durant el mes de juny el fons va registrar una pujada del +2%, mentre que l'índex de referència va obtenir una rendibilitat del +0,89%. El fons acumula una rendibilitat l'any del +8,54%, enfront del +4,74% del propi índex de referència.

Comportament mixt per als diferents índexs de referència durant el mes de juny. Les accions estatunidenques van continuar els seus guanys liderats pel sector tecnològic. Les accions de la zona euro i l'EUR/USD van experimentar una major volatilitat al juny a causa de les eleccions parlamentàries de la UE i França. Per la part de renda fixa, el BCE va baixar els tipus d'interès com era esperat i pel costat de la FED els tipus es van mantenir.

Respecte als contribuïdors del fons, els majors contribuïdors han estat Nvidia amb un 14%, Apple amb un 11% i Microsoft amb un 9%. Per contra, els principals detractors han estat Lyxor STOXX Europe Banks amb un -4%, PepsiCo amb un -3% i STMicroelectronics amb un -5%.

Durant el mes no s'han dut a terme canvis pel costat de renda variable. Pel costat de la renda fixa es duen a terme compres d'un pagaré de Vidrala i Euskaltel, bons de Fraport 2032, Prologis 2036 i Royal Bank of Canada 2028. També vendes de bons de Fingrid 2034 i JPMorgan 2031. Tot això amb l'objectiu de vendre les posicions per a prendre guanys en bons on el upside restant es veia limitat i canviant-les per compres en mercat primari més atractives.

Aplicacions anidades
Clases ODS

Classes del fons

 

El fons d'inversió CdE ODS Impact, FI   té diverses classes de participacions anomenades CdE ODS Impact Clase A, F.I., i CdE ODS Impact Clase I, F.I., que es diferencien entre elles per les comissions que li son aplicables a més d'altres aspectes relatius a la comercialització i la tipologia de partícip.

Característiques classe A

La classe  CdE ODS Impact  A, FI,  es dirigeix a qualsevol soci que vulgui subscriure el fons i tingui la consideració de soci minorista d'acord amb la directiva MIFID.

 • Inversió mínima: 500 euros
 • Comissió de gestió: 1,35% 
 • Comissió depositari: 0,15%
 • Article  SFDR*: el fons promou característiques socials i/o mediambientals
 • Vocació CNMV: Renda Variable Mixta Internacional
 • Període de permanència mínim recomanat: fins 2030, quan siguin avaluats els ODS.
 • Pot traslladar-se la inversió des d'altres fons d'inversió i beneficiar-se dels importants avantatges fiscals pròpies d'aquesta tipologia de producte.

 

Característiques classe I

 

La classe  CdE ODS Impact I, FI es dirigeix exclusivament a socis que subscriguin el fons a través de contractes de gestió discrecional de carteres així com també a socis professionals i contraparts elegibles que compleixin amb les característiques pròpies d'aquesta consideració d'acord amb la directiva MIFID.   

Classes   ISIN Gestió Depositaria Subscripció Reemborsament Inversió mín.
 %s/pat    % s/rdos  % %    % 
Classe A ES0157327000 1,35% 0% 0,15% - - 500€
Classe I ES0157327018 0,50% 0% 0,10% - - 250.000€
 
Gestor Elisabet Oter y Didac Perez

Gestors del fons

 

Elisabet Oter

foto Elisabet Oter

Graduada en Matemàtiques amb mínor en Economia per la Universitat de Barcelona, compta amb un màster en Matemàtiques pels Instruments Financers de la Universitat Autònoma de Barcelona i una titulació de Mercats Financers per l'Institut d'Estudis Borsaris. Es va incorporar a l'equip de Caixa Enginyers Gestió a l'abril de 2023 com a gestora de fons després de 7 anys d'experiència com a gestora de fons de renda variable i mixtos a Sabadell Asset Management.

 

Dídac Pérez

foto Dídac Pérez

Llicenciat en Administració i direcció d'empreses per la Universitat Pompeu Fabra i master en Finances pel IDEC. Més de 8 anys d'experiència en la Gestió Fons d'Inversió. Prèviament a la seva incorporació a Caixa Enginyers Gestió a l'octubre de 2011, Dídac va exercir la seva carrera laboral en Bancsabadell Inversió i Mercer Consulting.

Aplicacions anidades
Disclaimer fichas fondos


Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa Enginyers, o bé connectant-te a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.

Disclaimer ODS Impact

Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

CdE ODS Impact ISR, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 4184.

(*) Reglament sobre la transparència de la informació en matèria de sostenibilitat per als productes financers (Reglament sobre la divulgació d'informació relativa a la sostenibilitat al sector dels serveis financers, SFDR, Reg. UE 2019/2088). Aquest reglament ens permet ser conscients del nivell d’implicació d’ASG (criteris ambientals, socials i de govern corporatiu) o ESG (per les sigles en anglès), que té un producte d’inversió.

botón volver
FM Enlace a calculadora medioambiental FI
Ves Superior