Slider renta fija
Intro Renta fija

 

Aquests fons estan especialment indicats per a estalviadors i inversors amb perfil conservador / moderat, ja que el seu objectiu és obtenir una rendibilitat ajustada pel risc i l'entorn actual de tipus principalment de la zona euro

 

Título H2 renta fija

Els nostres fons de Renda Fixa

Fondos destacados/categorías
Fons d'inversió Indicador de risc Estrelles Morningstar Vocació inversora Últim valor liquidatiu Rendibilitat Dia* Rendibilitat Mes Actual* Rendibilitat a 6 Mesos* Rendibilitat Any Actual* Rendibilitat 1 Any* Rendibilitat 3 Anys* Rendibilitat 5 Anys* Rendibilitat 10 Anys* Contractar

CE CIMS 2026, FI

2
Renda Fixa Euro 104,45632
(11/04/2024)
-0,031% -0,049% 3,206% 0,224% 4,065% - - -

CE CIMS 2027, FI

2
Renda Fixa Euro 107,92868
(11/04/2024)
-0,058% -0,194% 3,825% -0,263% 4,487% - - -

CE CIMS 2027 2E, FI

2
Renda Fixa Euro 104,22519
(11/04/2024)
-0,020% -0,062% 3,321% 0,016% - - - -

CE Fondtesoro Curt Termini, FI

1
2 Renda Fixa Euro 892,96627
(11/04/2024)
0,020% 0,106% 1,666% 0,874% 2,996% 0,336% -0,020% -0,209%

CE Horizon 2027, FI

3
0 Renda Fixa Euro 103,71758
(11/04/2024)
-0,029% 0,015% - 0,602% - - - -

CE Premier, FI

2
3 Renda Fixa Internacional 684,75358
(11/04/2024)
-0,073% -0,224% 4,195% 0,270% 5,494% -1,447% -0,777% -0,130%

La inversió en renda fixa es realitza en actius de deute financer, emesos tant per empreses com per entitats públiques o estats. Són fons que no inverteixen en actius de renda variable, de manera que habitualment les oscil·lacions del seu valor liquidatiu són inferiors a les d'altres fons, orientant la construcció de la seva cartera als beneficis de la solidesa dels emissors de deute ia les expectatives de canvis en els tipus d'interès.

disclaimer distribuidoras

 

* Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió. Rendibilitats anualitzades.

 

Entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.

Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquests fons d'inversió.