Slider renta fija
Intro Renta fija

 

Aquests fons estan especialment indicats per a estalviadors i inversors amb perfil conservador / moderat, ja que el seu objectiu és obtenir una rendibilitat ajustada pel risc i l'entorn actual de tipus principalment de la zona euro

 

Título H2 renta fija

Els nostres fons de Renda Fixa

Fondos destacados/categorías
Fons d'inversió Indicador de risc Estrelles Morningstar Vocació inversora Últim valor liquidatiu Rendibilitat Dia* Rendibilitat Mes Actual* Rendibilitat a 6 Mesos* Rendibilitat Any Actual* Rendibilitat 1 Any* Rendibilitat 3 Anys* Rendibilitat 5 Anys* Rendibilitat 10 Anys* Contractar

CE CIMS 2026, FI

2
Renda Fixa Euro 105,54096
(17/07/2024)
- 0,353% 1,839% 1,265% 5,000% - - -

CE CIMS 2027, FI

2
Renda Fixa Euro 109,19328
(17/07/2024)
-0,007% 0,564% 1,949% 0,906% 5,440% - - -

CE CIMS 2027 2E, FI

2
Renda Fixa Euro 105,30299
(17/07/2024)
-0,017% 0,417% 1,807% 1,051% 4,799% - - -

CE Fondtesoro Curt Termini, FI

1
2 Renda Fixa Euro 900,79907
(17/07/2024)
-0,001% 0,157% 1,664% 1,759% 3,307% 0,662% 0,137% -0,146%

CE Horizon 2027, FI

3
0 Renda Fixa Euro 104,83084
(17/07/2024)
-0,005% 0,406% 2,145% 1,681% - - - -

CE Premier, FI

2
3 Renda Fixa Internacional 692,15256
(17/07/2024)
-0,049% 0,571% 1,962% 1,353% 6,384% -1,116% -0,725% -0,041%

La inversió en renda fixa es realitza en actius de deute financer, emesos tant per empreses com per entitats públiques o estats. Són fons que no inverteixen en actius de renda variable, de manera que habitualment les oscil·lacions del seu valor liquidatiu són inferiors a les d'altres fons, orientant la construcció de la seva cartera als beneficis de la solidesa dels emissors de deute ia les expectatives de canvis en els tipus d'interès.

Pie Artículo 8 SFDR fondos Renda Fixa

Tots els fons es classifiquen com a Article 8 segons la normativa SFDR, és a dir, són fons que promouen característiques socials i/o mediambientals. Excepte el CE Fondtesoro Curt Termini, FI, que no té criteris ASG específics como la resta de fons.

disclaimer distribuidoras

 

* Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió. Rendibilitats anualitzades.

 

Entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa Enginyers, o bé connectant-te a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.

Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquests fons d'inversió.