Slider cabecera detalle grupo
Ancla Bancaseguros

Caixa Enginyers Bancassegurances

Caixa Enginyers Bancassegurances

Caixa Enginyers Bancassegurances, SLU completa l'oferta d'assegurances de protecció patrimonial, professional i empresarial a través de l'activitat de la mediació d'assegurances proporcionant a cobertures i condicions especials als socis de caixa Enginyers amb les companyies amb les que manté acords de agència.

Companyies amb les que Caixa Enginyers, Operador de Bancassegurances Vinculat té contracte d'Agència:

C0031 - CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. (CASER)
C0039 - ZURICH VIDA, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
C0044 - ARAG, COMPAÑIA INTERNACIONAL DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
C0048 - ERGO SEGUROS DE VIAJE, S.A.
C0072 - GENERALI ESPAÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS
C0109 - ALLIANZ, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
C0157 - HELVETIA COMPAÑIA SUIZA, SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS
C0174 – SANTA LUCIA S.A., COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS
C0279 - LA PREVISION MALLORQUINA DE SEGUROS, S.A.
C0461 - ASISA, ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS, S.A., SOCIEDAD UNIPERSONAL
C0467 - LIBERTY SEGUROS, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
C0517 - PLUS ULTRA SEGUROS GENERALES Y VIDA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
C0613 - REALE SEGUROS GENERALES, S.A.
C0694 - AVIVA VIDA Y PENSIONES, SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS
C0723 - AXA SEGUROS GENERALES, S. A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
C0742 - AEGON SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, AHORRO E INVERSION, SOCIEDAD ANONIMA, SOCIEDAD UNIPERSONAL
C0777 - CAIXA ENGINYERS VIDA-CAJA INGENIEROS VIDA, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
C0790 - GACM SEGUROS GENERALES, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.U.
C0797 - CA LIFE INSURANCE EXPERTS COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.U.
C0715 - ASEFA S.A., SEGUROS Y REASEGUROS
C0790 - AGRUPACIÒ AMCI D'ASSEGURANCES I REASSEGURANCES, S.A.

E0133 - CIGNA LIFE INSURANCE COMPANY OF EUROPE
E0160 - CNP ASSURANCES S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
E0163 - MARKEL INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY
E0189 - ZURICH INSURANCE PLC SUC.ESPAÑA
E0209 - METLIFE EUROPE INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY SUC.ESPAÑA
E0221 - CNP CAUTION SUCURSAL ESPAÑA
E0231 – HISCOX ESPAÑA S.A.

M0050 - PELAYO, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA
M0083 - MUTUA MADRILEÑA AUTOMOVILISTA, SOCIEDAD DE SEGUROS A PRIMA FIJA
M0084 - MUTUA MMT SEGUROS, SOCIEDAD MUTUA DE SEGUROS A PRIMA FIJA
M0107 - MUSSAP MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA
M0124 - MUTUALIDAD ARROCERA DE SEGUROS A PRIMA FIJA
M0134 - FIATC, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA
M0379 - MUTUA GENERAL DE CATALUÑA-MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA
0011 - MUTUA DE GRANOLLERS MPS

 

Accedeix a Assegurances

Ancla vida y pensiones

Caixa Enginyers Vida i Pensions

Caixa Enginyers Vida i Pensions

La visió particular de Caixa Enginyers Vida i Pensions és ser l'entitat de referència en matèria de previsió dels socis del Grup. Per això, proporciona serveis específics de previsió social complementària i de protecció personal adaptats a la realitat i les necessitats individuals de cada soci amb un servei diferencial.

A més, realitza tasques de difusió i divulgació de previsió social i planificació de la jubilació a través de publicacions, col·loquis i tallers per als socis.

Caixa Enginyers Vida i Pensions gestiona les inversions que donen cobertura als compromisos adquirits en les diferents assegurances de vida estalvi mitjançant actius líquids i d'alta solvència seguint criteris de màxima prudència. Addicionalment, disposa d'una àmplia gamma de plans de pensions, entre el que destaca:

La gestió professional que el Grup realitza en l'àmbit d'assegurances de vida i plans de pensions, permet que Caixa Enginyers Vida presenti uns resultats de solvència molt superiors a la mitja sectorial.

 Consulta el Informe de Situació Financera i de Solvència (ISFS) 2023

 Consulta el Informe Especial de Revisió de la Situació Financera i de Solvència de Caixa Enginyers Vida 2023

 Consulta l'Informe de Situació Financera i de Solvència (ISFS) 2022

 Consulta l'Informe Especial de Revisió de la Situació Financera i de Solvència de Caixa Enginyers Vida 2022

 Consulta l'Informe de Situació Financera i de Solvència (ISFS) 2021

 Consulta l'Informe Especial de Revisió de la Situació Financera i de Solvència de Caixa Enginyers Vida 2021

 Consulta l'Informe Sobre la Situació Financera i de Solvència (ISFS) 2020

 Consulta l'Informe Especial de Revisió de la Situació Financera i de Solvència de Caixa Enginyers Vida 2020

 Consulta l'Informe Sobre la Situació Financera i de Solvència (ISFS) 2019

 Consulta l'Informe Especial de Revisió de la Situació Financera i de Solvència de Caixa Enginyers Vida 2019

 Consulta l'Informe Sobre la Situació Financera i de Solvència (ISFS) 2018

 Consulta l'Informe Especial de Revisió de la Situació Financera i de Solvència de Caixa Enginyers Vida 2018

 Consulta l'Informe Sobre la Situació Financera i de Solvència (ISFS) 2017

 Consulta l'Informe Especial de Revisió de la Situació Financera i de Solvència de Caixa Enginyers Vida 2017

 

Accedeix a Plans de pensions

Ancla ingenium

Ingenium

Cooperativa de consumidors i usuaris (Ingenium Shopping)

Ingenium Shopping, és la Cooperativa de Consumidors i Usuaris de Caixa Enginyers i neix amb la voluntat d'oferir condicions avantatjoses que permetin a socis i familiars beneficiar-se de millors condicions econòmiques en establiments d'una gran varietat de sectors.

Ens esforcem per anar ampliant el nombre d'establiments adherits, mes a mes, abastant tota la gamma de sectors i tractant de cobrir el territori nacional on Caixa Enginyers hi té presència.

Per beneficiar-se d'aquests descomptes, les transaccions amb els comerços adherits s'hauran de fer amb targetes de dèbit o crèdit de l'Entitat domiciliades a un compte de Caixa Enginyers.

A més, les compres realitzades en aquests establiments col·laboradors es poden finançar a Caixa Enginyers mitjançant crèdits amb condicions avantatjoses.

 Consulta els Estatuts de los Consumidors i Usuaris dels Enginyers S. Coop. C. Ltda.

 

Accedeix a  Ingenium Shopping