Publicador de continguts

El fons CE Renda, FI celebra els seus 25 anys

27.02.2020

El fons d’inversió de Renda Mixta Internacional CE Renda, FI celelebra els seus 25 anys. Gestionat pel Gestor de Fons i Carteres Xosé Garrido, aquest fons té una rendibilitat neta anualitzada de 2,94% a 5 anys i del 4,09% a 10 anys.

Com inverteix el CE Renda, FI?

La major part de la inversió es destina, principalment, a companyies de mitjana/alta capitalització que generen rendes periòdiques a favor de l’empresa a través de la pròpia naturalesa del seu negoci, o bé distribueixin els seus beneficis als accionistes mitjançant dividends periòdics.

El CE Renda, FI fa un reemborsament anual obligatori del 2% de la inversió realitzada pel partícip, és a dir, que no es correspon amb la rendibilitat obtinguda pel fons. La rendibilitat del fons podria ser negativa tot i que el partícip rebés pagaments periòdics.

El fons busca establir un equilibri dins del percentatge gestionant entre empreses del sector immobiliari, complementant la diversificació de la cartera amb productes financers de renda fixa sostenibles.

Aplicacions anidades
Ves Superior