Publicador de continguts

Caixa d’Enginyers baixa els tipus d’interès de la hipoteca fixa

20.04.2021
La hipoteca de fins al 60% de finançament a 15 anys es redueix fins a l’1,25%, mentre que els tipus de la hipoteca a 20 i a 30 anys se situen en l’1,40% i 1,45% respectivament

Amb aquesta mesura, l’Entitat continua millorant l’oferta i el servei als socis i sòcies amb unes de les condicions més favorables del mercat per tal d’acompanyar-los en els seus projectes personals i professionals.

L’aplicació de les noves reduccions segueixen la tendència dels darrers mesos, en què l’Entitat ha ajustat les condicions de les hipoteques en 4 ocasions des del juny de 2019.

Caixa d’Enginyers aplica des d’avui una reducció substancial de les tarifes de la hipoteca fixa per continuar millorant l’oferta i el servei als socis i sòcies amb unes de les condicions més favorables del mercat, seguint la tendència dels darrers anys. La disminució més destacada és de la hipoteca de fins al 60% de finançament a 15 anys, amb un tipus d’interès que baixa 10 punts bàsics (pb) situant-se en l’1,25%, mentre que l’Entitat també aplica baixades de 5 pb en la resta modalitats d’hipoteques fixes.

Concretament, la hipoteca fixa amb finançament de fins al 60% del valor de taxació, a més de la reducció de 10 punts bàsics (pb) del tipus d’interès a 15 anys -1,25%-, destaca la hipoteca a 20 i 30 anys, en què s’aplica una baixada del tipus d’interès de 5 pb, situant-se en l’1,40% i l’1,45% respectivament. Pel que fa hipoteca fixa amb finançament de fins al 80%, els terminis a 15, a 20 i a 30 anys redueixen 5 pb els tipus d’interès i es situen en l’1,40%, 1,50% i 1,60%, respectivament.

Juanjo Llopis, director de Negoci de Caixa d’Enginyers, afirma que amb aquesta mesura l’Entitat ofereix als seus socis i sòcies “l’oportunitat d’obtenir una hipoteca amb la qual puguin assegurar la quota i així minimitzar riscos financers, i acompanyar-los en els seus projectes personals i professionals amb unes de les de millors condicions del mercat”. I afegeix: “Aquestes reduccions segueixen la tendència dels darrers mesos, en què hem ajustat les tarifes i bonificacions de les hipoteques en 4 ocasions des del juny de 2019, per tal de continuar millorant les condicions i beneficiant els nostres socis i sòcies”.

Actualment, la contractació d’hipoteques fixes representa més d’una tercera part de les contractacions d’hipoteques a Caixa d’Enginyers, amb un creixement constant des de el seu llançament, atès el context dels tipus d’interès en mínims històrics que ofereixen una excel·lent oportunitat per aquesta modalitat d’hipoteques.

Més informació al següent enllaç.

Aplicacions anidades
Ves Superior