Publicador de continguts

Caixa d'Enginyers, en la sessió sobre els reptes de Compliance davant MIFID II

28.06.2019
Javier Oliveros, Director de Compliance, va participar el 19 de juny de 2019 en la jornada “Els reptes del Compliance enfront de MiFID II”, organitzada per l'Associació Espanyola de Compliance (ASCOM). Durant la sessió, es van analitzar i debatre en profunditat els canvis que suposa la normativa MiFID II per a la relació entre el sector i els seus clients.

En la seva intervenció, Javier Oliveros va tractar els reptes de Compliance en la fase precontractual, realitzant una reflexió sobre la importància d'aquest moment. En primer lloc, va apuntar que la crisi financera va evidenciar certes pràctiques inadequades en la fase de creació i distribució del producte, el disseny d'incentius retribuïts i de negoci, i l'explicació adequada i oportuna de certes operacions i serveis.

Javier Oliveros també va explicar que les explicacions i informació sobre la veritable naturalesa, característiques i riscos de determinats productes no es van evidenciar suficients per a una correcta decisió d'inversió. També va destacar que les pràctiques observades a vegades posaven en evidència una inadequada formació i experiència suficient dels professionals encarregats d'informar i assessorar el client. A més, va afegir que aquestes pràctiques a vegades venien precedides d'una gestió inadequada dels conflictes d'interès que poguessin sorgir entre l'inversor i l'entitat.

Aquestes pràctiques van iniciar un procés de litigació per a les entitats, amb el conseqüent impacte reputacional. És per això que MiFID II ha definit clarament quin deu ser el procés en la fase precontractual. En aquesta, es plasma tota la informació de forma clara i transparent, tals com els riscos inherents al producte i al mercat, les condicions i el funcionament dels productes financers, les clàusules del contracte o les cobertures i garanties en cas d'insolvència de l'entitat financera.

Aplicacions anidades
Ves Superior