Publicador de continguts

Caixa d’Enginyers llança CdE PIES GO, un nou concepte d’estalvi-inversió 100% flexible que s’adapta a tots els perfils inversors

26.03.2021
L’Entitat introdueix per primera vegada la Inversió Socialment Responsable (ISR) a l’estalvi sistemàtic

El grup cooperatiu financer i assegurador Caixa d’Enginyers ha llançat el Pla Individual d’Estalvi Sistemàtic GO (CdE PIES GO), un nou concepte d’estalvi i inversió que permet realitzar aportacions amb flexibilitat total, tant de forma extraordinària com de forma periòdica, amb 3 modalitats que s’adapten al perfil inversor. Amb aquest llançament, l’Entitat introdueix per primera vegada la Inversió Socialment Responsable (ISR) a l’estalvi sistemàtic. D’aquesta manera, una de les 3 cistelles inverteix 100% sota criteris ISR i, per tant, inclou també aspectes ambientals, socials i de bon govern a les seves decisions d’inversió.

Es tracta d’un producte d’estalvi-inversió pensat per a llarg termini en format Unit Linked, en què les prestacions i la valoració de la pòlissa depenen de l’evolució d’una combinació de fons d’inversió del Grup Caixa d’Enginyers, en els quals inverteix les aportacions realitzades. Dirigit a tot tipus d’inversors, tan els que inverteixen per primera vegada com els que ja tenen experiència, la solució financera-asseguradora s’adapta a un públic universal i es pot ajustar a les característiques de cada perfil. A més, aquest producte es presenta com una alternativa i/o complement als plans de pensions, que des d’aquest any tenen nous límits d’aportacions màximes.

El nou PIES del Grup Caixa d’Enginyers ofereix 3 cistelles de fons sobre les quals es construeix el CdE PIES GO, en funció del perfil inversor. D’una banda, la modalitat Start, per a inversors de perfil conservador, que inverteix entre un 0 i un 5% en renda variable; la Balanced ISR, adreçada a inversors de perfil moderat, que inverteix entre un 20% i un 50% en renda variable íntegrament en fons d’inversió ISR; i per últim, la modalitat Dynamic, per a inversors de perfil més arriscat, que inverteix entre un 65% i un 80% en renda variable.

La gran flexibilitat del CdE PIES GO permet suspendre, reactivar o incorporar aportacions periòdiques en qualsevol moment. A més, ofereix el dret a mobilització durant tota la vigència del producte, amb la possibilitat de canviar de cistella de forma total o traspassar a altres PIES de forma parcial o total.

Així mateix, en ser una assegurança de vida, en cas de defunció del prenedor-assegurat CdE PIES GO atorga una cobertura econòmica addicional al valor dels actius, fins i tot en cas de situació de mercats negativa, que pot arribar a cobrir les pèrdues acumulades.

A més, destaca pels seus avantatges fiscals un cop es cobri la prestació de supervivència. Així, els rendiments acumulats al CdE PIES GO no tributen sempre que es compleixin tres requisits: que la percepció sigui en forma de renda vitalícia i que el prenedor, l’assegurat i el beneficiari de la renda vitalícia siguin la mateixa persona; que la suma de les aportacions anuals al PIES no superi el límit màxim anual de 8.000 euros ni els 240.000 euros durant tota la durada de l’assegurança, i que hagin transcorregut, com a mínim, 5 anys des de la primera aportació computable.

Segons el director de Negoci Assegurador de Caixa d’Enginyers, Francesc Duran, amb el CdE PIES GO “donem un pas endavant, innovant i adaptant-nos al nou context de tipus d’interès negatius i oferint solucions financeres i asseguradores dins l’espai de l’estalvi i dels plans de pensions. És una molt bona opció, vàlida per a tothom, per donar un nou rumb als estalvis i pensant en un horitzó temporal a llarg termini”.

El nou producte se suma a la cartera de solucions a les necessitats financeres i asseguradores que el Grup ofereix als seus socis i sòcies adaptades a cada etapa de la seva vida i a les seves circumstàncies personals, reforçant l’aposta en matèria de serveis d’assegurances d’estalvi i de inversió innovadors i responsables, d’entre les quals, destaquen plans de pensions sostenibles com el CE Climate Sustainability ISR, PP, que per segon any consecutiu ha estat reconegut millor pla de pensions mixt pels premis Morningstar Fund Awards 2021.

Aplicacions anidades
Ves Superior