Publicador de continguts

Caixa d'Enginyers oferirà el seu servei de finançament a les empreses de la demarcació de Lleida

17.02.2022
La col·laboració s'emmarca en un context en què és especialment necessari per a les empreses trobar línies de crèdit i serveis que permetin tant el finançament de les vendes i productes com l'accés a nous mercats.

Caixa d'Enginyers i la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis i Navegació de Lleida han signat un conveni de col·laboració a través del qual les empreses de la demarcació de la Cambra poden sol·licitar finançament a la cooperativa de crèdit mitjançant els productes financers que comercialitza l'Entitat.

En la seva aposta per brindar un servei de qualitat als seus socis i sòcies, la cooperativa de crèdit oferirà un assessorament personalitzat, a través d'un equip especialitzat, que donarà suport a la viabilitat econòmica de les operacions i analitzarà les empreses sol·licitants per oferir un finançament adequat a la seva estructura.

Sempre amb ànim de millorar i potenciar l'atenció al soci, Caixa d'Enginyers posa a l'abast dels seus socis i sòcies una àmplia cartera de productes i solucions integrada capaç de respondre a les necessitats particulars de cada perfil. Per això ofereixen moltes possibilitats de finançament, com són els préstecs ECO, la línia ICO, les línies de garantia SGR o suport financer per complementar les ajudes europees Next Generation, l'obtenció de les quals requereix un estudi i una tramitació molt específica.

Aquest acord s'emmarca en un context en el qual és especialment necessari per a les empreses trobar línies de crèdit i serveis que permetin tant el finançament de les vendes i productes, com l'accés a nous mercats i la incorporació de noves tecnologies que els ajudin a assolir una millor competitivitat. En aquest sentit, la Cambra de Comerç de Lleida es convertirà en l’antena territorial per captar possibles necessitats empresarials i, aquestes, seran analitzades per Caixa d‟Enginyers.

El president de la Cambra de Comerç de Lleida, Jaume Saltó i Albareda, ha manifestat que aquests ajuts en matèria de finançament són de vital importància per a les empreses del territori de Lleida, principalment per a les del sector del comerç, hostaleria i lleure nocturn. Tot i això, Saltó ha demanat a les administracions "la possibilitat d'ampliar el període de carència dels préstecs ICO, així com l'ampliació del període de cancel·lació", amb un objectiu clar: ajudar les empreses del territori a sortir d'aquesta crisi de la manera més airosa possible.

Així mateix, Joan Cavallé, director general de Caixa d'Enginyers, ha assenyalat que “Des de la nostra Entitat oferirem un servei personalitzat que assessorarà els agents econòmics i empresarials de la demarcació que ho sol·licitin amb la voluntat de millorar el desenvolupament i la competitivitat de les empreses. Volem formar part de la recuperació econòmica i estar al costat del teixit empresarial de la demarcació de Lleida, especialment en un moment com l'actual, on és crucial l'impuls de l'economia, així com oferir els recursos necessaris, perquè les entitats puguin dur a terme els seus projectes”.

Aquest conveni se suma a la resta d’acords signats recentment amb la Cambra de Barcelona, la Cambra de Reus, la Cambra de Valls i la Cambra de Palamós.


Sobre la Cambra de Comerç de Lleida

La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Lleida és una corporació de dret públic, amb una antiguitat de més de 125 anys, que té com a missió principal la defensa dels interessos generals de les activitats industrials i de serveis, a la seva jurisdicció; impulsar el desenvolupament de l'economia lleidatana i els seus territoris; actuar com a òrgan de consulta de l'administració autonòmica, central i local al camp econòmic; així com assessorar individualment i col·lectivament els seus membres.

La Cambra de Comerç de Lleida està integrada per totes les persones, naturals i jurídiques, que exerceixin la seva activitat mercantil, industrial o de serveis a la demarcació de la Cambra, que arriba a tot el territori de les comarques de Lleida a excepció dels municipis que depenen territorialment de la Cambra de Comerç i Indústria de Tàrrega. Aquests electors tenen dret a participar a ser elegits ia triar directament lòrgan màxim de presentació de la Corporació, que és el Ple.

Entre les funcions de la Cambra de Comerç de Lleida destaquen: intervenir-hi com a àrbitre d'equitat en litigis; crear o administrar entitats impulsores del desenvolupament econòmic; potenciar l'exportació; estimular la investigació; participar en societats de desenvolupament; promoure la formació empresarial en tots els àmbits; impulsar la realització de fires i missions comercials; així com desenvolupar totes les activitats que treballin els beneficis del conjunt de leconomia de Lleida.

Entre els serveis destaquen la formació, la internacionalització, la informació d'empreses, la innovació i les TIC, la indústria, la legislació, el comerç i la creació d'empreses.

Aplicacions anidades
Ves Superior