Publicador de continguts

Caixa d'Enginyers participa en la 8a edició del Congrés Català de Comptabilitat i Direcció

12.06.2019
Javier Oliveros, Director de Compliance, va participar el divendres 7 de juny de 2019 a Barcelona, en la 8a edició del Congrés Català de Comptabilitat i Direcció, organitzat per ACCID (Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció) a l’IQS School of Management.

A la sessió sobre ‘Bones pràctiques de Responsabilitat Social i verificació externa de la Informació no financera’, el Javier va destacar que la Informació No Financera és positiva i necessària, ja que ajuda a formar-se una imatge completa del valor de marca de l'entitat, no només reflectida per la seva solvència financera, si no pel retorn que fa a la societat, empleats, mercats i accionistes.

A continuació va esmentar que Caixa d'Enginyers abans de la Llei 11/2018 ja aplicava pautes de transparència i compromís amb els seus socis, el mercat, els supervisors i la societat en general, a través per exemple, de l'Informe de Rellevància Prudencial, on s'identifica el seu sistema de govern corporatiu, el seu model de gestió de riscos, la Memòria de Sostenibilitat, així com el retorn que a través de la Fundació Caixa d'Enginyers es realitza a la societat.

També va explicar la importància de la transparència de les empreses, ja que és un aspecte que cada vegada més la societat demanda a tots els actors, i especialment als econòmics, després de la crisi financera.

A més, va comentar que la informació no financera en l'àmbit ASG proporciona informació rellevant a Caixa d'Enginyers tant per a l'anàlisi d'operacions de finançament empresarial, com en les diferents estratègies d'actius financers.

Aplicacions anidades
Ves Superior