Publicador de continguts

Caixa d’Enginyers presenta les seves perspectives econòmiques i financeres per al 2021 marcades per la COVID-19

04.02.2021
Els experts plantegen un horitzó de recuperació econòmica per l’avenç dels programes de vacunació en un context de polítiques econòmiques heterodoxes amb fort contingut social, transformació digital, potenciació de la inversió ISR i major coordinació global

Caixa d’Enginyers té previst créixer en finançament i que el 50% de les seves inversions tingui caràcter ISR

Caixa d’Enginyers ha presentat el seu informe sobre perspectives econòmiques i financeres globals per al 2021 a través d’un webinar al qual s’han inscrit més de 1.000 socis i sòcies de l’Entitat. L’acte ha comptat amb la participació de Joan Cavallé, director general de Caixa d’Enginyers, Bas Fransen, director de Mercat de Capitals de Caixa d’Enginyers, i Xavier Fàbregas, director de Caixa Enginyers Gestió.

Les perspectives econòmiques i financeres globals per al 2021 venen determinades per un any en què les economies d’Europa i el món en general s’han vist dràsticament impactades de forma simultània per la pandèmia de la COVID-19, que ha provocat la major crisi econòmica des de la Gran Depressió iniciada el 1929, segons l’FMI. L’ampli informe elaborat pels equips de Mercat de Capitals i de Caixa Enginyers Gestió presenta les següents conclusions sobre el que podem esperar el 2021:

  • Partim d’un moment molt complicat i l’economia té unes clares expectatives de recuperació. Existeix un visible horitzó de millora. Segons Bas Fransen, “la crisi és temporal, tot i que en funció de la seva durada, impacte i les pròpies característiques de cada país, existeix el risc que es puguin produir efectes negatius estructurals quant a pèrdua d’empreses. I, per tant, capacitat productiva, amb conseqüències per a la creació de treball, la demanda interna i, en definitiva, el potencial de creixement a mig i llarg termini.”
  • Les polítiques econòmiques estan tenint un contingut social molt rellevant. La pandèmia ens ha portat un nou escenari, molt diferent a l’estancament secular de fa dos anys.
  • La nova “normalitat” financera està determinant uns tipus d’interès ultra baixos o negatius i per a un termini de temps més llarg de l’estimat per tots. Això, unit a l’expectativa d’acceleració de la inflació, ens porta a considerar que les borses estan en mode bombolla, ja que els fonamentals estan en zones raonables d’acord amb la “nova normalitat financera”.
  • Destaca el rellevant paper de la Inversió Socialment Responsable (ISR). Les empreses amb sòlides polítiques en qüestions socials, ambientals i de bon govern corporatiu (ASG) estan atraient l’interès de molts inversors.
  • Els governs han abandonat la nostàlgia de la ortodòxia econòmica i els inversors hauran de fer el mateix.
  • Quant a l’evolució dels mercats de renda variable, l’inici de la vacunació és un factor d’esperança, ja que la reducció del risc sanitari afavorirà una normalització de l’activitat econòmica que, a més, es veurà recolzada pels estímuls monetaris i fiscals. Segons Xavier Fàbregas, “Europa ha estat una de les més afectades pel coronavirus degut a la seva estructura productiva, de manera que la reactivació macroeconòmica propulsada pel descobriment de les vacunes impulsarà aquells sectors de perfil cíclic-industrial (automoció, construcció, turisme, etc.)”.

Caixa d’Enginyers és una Entitat cooperativa, propera, connectada amb les persones i amb la societat, que genera valor compartit per als seus socis i sòcies més enllà del component financer. La presentació de l’informe sobre perspectives per al 2021 s’emmarca dins de programa de recolzament als socis en les seves decisions financeres i d’inversió.

Segons Joan Cavallé, “la banca cooperativa prioritza el creixement sostenible i el servei al soci; per això Caixa d’Enginyers té la intenció de seguir creixent el 2021 finançant els projectes d’inversió dels socis. Des de l’inici de la pandèmia l’Entitat ha recolzats els seus socis i sòcies oferint solucions efectives i de ràpida implantació, tant per als col·lectius vulnerables com per a particulars, professionals o empreses quant a finançament, operativa, liquiditat, etc. per a mitigar l’impacte econòmic que ha causat aquesta crisi. L’Entitat té la capacitat per incrementar el recolzament als seus socis en aquesta fase aguda de cicle econòmic.

El model cooperatiu del Grup es materialitza, també, en les línies d’actuació de Caixa Enginyers Gestió i Caixa Enginyers Vida i Pensions, contribuint al desenvolupament social sostenible. En aquest sentit, l’Entitat promou la lluita contra el canvi climàtic a través de la inversió en companyies amb les millors pràctiques i se situa com a referent en finances sostenibles i Inversió Socialment Responsable, havent-se marcat com a objectiu que, com a mínim, el 50% de les seves inversions tinguin caràcter ISR.

El director general de Caixa d’Enginyers explica: “la crisi en què estem immersos està posant de manifest la necessitat de repensar i proposar models socioeconòmics alternatius que incloguin la democràcia, compromís social i sostenibilitat. En aquest sentit, la cooperació és fonamental per a millor el desenvolupament socioeconòmic i social cap a una societat més equitativa, justa i democràtica, per avançar així cap a un nou paradigma que situï les persones en el centre”.

Durant els propers anys el Grup Caixa d’Enginyers continuarà implementant el seu pla estratègic Connecta 2023, a través del qual pretén donar resposta als nous reptes del sector des d’una nova normalitat econòmica i des d’un horitzó més cooperatiu i sostenible.

Visualitza aquí un vídeo en el qual Bas Fransen presenta les principals perspectives econòmiques.

Visualitza aquí un vídeo en el qual Xavier Fàbregas presenta les principals perspectives financeres.

Aplicacions anidades
Ves Superior