Publicador de continguts

Caixa Enginyers Gestió desenvolupa una metodologia pròpia que mesura l'impacte ambiental dels seus fons d'inversió

05.07.2021
L'eina permet calcular l'impacte positiu de la inversió en un fons socialment responsable

Caixa Enginyers Gestió, la gestora de fons d'inversió del Grup Caixa d'Enginyers, ha tornat a ser pionera en els fons d'inversió socialment responsables (ISR). Aquesta vegada ha desenvolupat una metodologia d'anàlisi pròpia, a través de sis indicadors, que recullen informació precisa perquè el soci o sòcia pugui avaluar l'impacte de les seves inversions realitzades a través de fons ISR. El resultat és la calculadora d'impacte mediambiental, que ofereix una perspectiva diferent de com analitzar els fons d'inversió des de l'òptica ambiental, social i de governança (ASG).

Amb aquest llançament, Caixa Enginyers Gestió té com a objectiu promoure l'impacte positiu en el medi ambient i, per tant, en la societat, donant un pas més enllà en el retorn econòmic de la inversió. Per al Grup Caixa d'Enginyers, la sostenibilitat i el canvi climàtic són un dels seus principals eixos estratègics.

La metodologia, desenvolupada en col·laboració amb Anthesis Lavola, consultora especialitzada en estratègies de sostenibilitat, parteix del supòsit que, a l'invertir en una empresa, el soci o sòcia és en part responsable de l'impacte que genera aquesta companyia. Per tant, gràcies a la calculadora d'impacte mediambiental, el partícip del fons ISR, té la possibilitat de conèixer en què es tradueix l'impacte positiu de la inversió, mitjançant unes mètriques i equivalències que ho fan visible.

El mesurament de l'impacte ambiental: un interès creixent

El creixent interès pel mesurament d'impacte està donant pas a nous marcs i eines en aquest camp. Xavier Fàbregas, director de Caixa Enginyers Gestió explica: "El Grup Caixa d'Enginyers és referent i pioner en finances sostenibles i manté la convicció de continuar sent líders en aquest àmbit. El desenvolupament d'un mètode propi d'anàlisi i, com a resultat, la calculadora d’impacte mediambiental, són un exemple més del nostre ferm compromís amb les persones i el medi ambient."

Caixa Enginyers Gestió té una trajectòria de 15 anys com a entitat referent i pionera en finances sostenibles i d'inversió socialment responsable. El 60% del patrimoni gestionat en fons d'inversió incorpora l'etiqueta ISR a la seva denominació. A més, amb l'entrada en vigor del nou Reglament de Finances Sostenibles de la Unió Europea (SFDR), el 75% de el patrimoni de Caixa Enginyers Gestió està reconegut com a article 8, és a dir, com a fons que promou característiques sostenibles, ambientals o socials.

La calculadora d'impacte mediambiental està disponible al portal de fons ISR de Caixa d'Enginyers..

Procés de mesurament de l'impacte mediambiental: metodologia

Primer pas: selecció d'indicadors

Com a pas inicial per al desenvolupament de la calculadora, s'han seleccionat un conjunt d'indicadors ambientals i socials a partir d'estàndards de referència internacional per a l'elaboració d'informes. L'algoritme té en compte criteris ASG com per exemple: quilograms de CO2 equivalents evitats (indicador 1), l'energia consumida procedent de fonts renovables o amb certificació d'origen verd (indicador 2), els residus reciclats, reutilitzats o recuperats (indicador 3), m3 d'aigua que s'estalvia per invertir en un fons IRS (indicador 4), la mitjana hores de formació invertida per treballadors del conjunt d'empreses del fons (indicador 5) i, finalment, el percentatge de dones en els consells d'administració de les empreses del fons (indicador 6).

Segon pas: recopilació de dades

Per a cadascuna de les empreses que participen en els fons ISR, s'han recopilat les dades (memòries de sostenibilitat, informes ASG i informes anuals, entre d'altres) per als sis indicadors seleccionats. La disponibilitat de les dades utilitzades per a la calculadora està subjecta a la divulgació pública que facin les empreses. Per diversos motius, algunes empreses no reporten informació relacionada amb els indicadors de la calculadora. Per a això, i per poder obtenir l'impacte associat a cada indicador, es recalcula el pes de cada empresa sobre la cartera corporativa en funció de la disponibilitat de les dades.

Tercer pas: càlcul i equivalències

Un cop recopilades les dades necessàries, es procedeix a calcular l'impacte associat i la selecció de les equivalències per facilitar la comprensió a l'usuari del que representa aquest impacte. Els resultats dels indicadors 1, 2, 3 i 4 (indicadors dinàmics) mostren l'impacte associat a una inversió realitzada i mantinguda durant 4 anys per als fons Fonengin ISR, CE Environment ISR i CdE ODS Impact ISR, i durant 5 anys per al fons CE Global ISR, coincidint amb el termini recomanat de la inversió i/o horitzó temporal segons la fitxa.

Quart pas: visualització de l'impacte

Quan l'usuari introdueix un valor d'inversió d'euros, en funció de la quantitat, la calculadora permet conèixer, entre d'altres, la contribució positiva de la inversió durant un determinat termini de temps (horitzó temporal). Per a això, s'ha de triar un fons i introduir la quantitat a invertir per veure les equivalències.

Aplicacions anidades
Ves Superior