Publicador de continguts

Caixa d'Enginyers reforça les àrees de negoci i governança

17.10.2018
Caixa d'Enginyers ha reforçat la seva estructura organitzativa, especialment en les àrees de negoci i governança. Amb els nous canvis organitzatius, Caixa d'Enginyers compta amb dues sots direccions generals, que responen a les tres grans àrees clau per a l'Entitat: Serveis al Soci/Negoci, Gestió Global del Risc i Auditoria Interna.

Pel que fa a negoci, Jaime Asián s'ha incorporat recentment a l'Entitat com a nou director de Negoci Majorista i passa a formar part de l'equip de Mercat de Capitals, dirigit per Bas Fransen. Així mateix, Mario Guardia, el seu antic director, passa a liderar Banca Personal-Premium, integrat dins de l'Àrea de Serveis al Soci, sota la sots direcció general de Francisco Durán.

En relació amb la governança, Caixa d'Enginyers reforça la supervisió de riscos, alineant-los a l'àrea de Gestió Global del Risc, sota la sots direcció general de David Murano. Aquesta àrea passa a incorporar els riscos de compliment, conducta, blanqueig, operacionals i de ciberseguretat i seguretat en el seu conjunt. A més, controla els riscos estratègics, de crèdit, mercat, liquiditat i balanç, assegurant la supervisió integral i independent.

Així mateix, Marià Muixí, que ha desenvolupat càrrecs de responsabilitat dins de l'Àrea de Serveis al Soci i amb una dilatada trajectòria en el sector bancari, ha assumit la direcció d'Auditoria Interna, amb dependència i reporta directament al Consell Rector, a través de la Comissió d'Auditoria i Riscos, reforçant la tercera línia de defensa dels riscos del Grup, i forma part del Comitè de Direcció.

Fins a aquest mes de setembre, Jordi Marsan assumia la sots direcció general de l'Àrea de Control Intern, qui s'ha jubilat després de 15 anys desenvolupant una tasca impecable com a professional a Caixa d'Enginyers.

Aplicacions anidades
Ves Superior