Publicador de continguts

Ciberassegurances: Caixa d’Enginyers Banca-Assegurances amplia la seva oferta d’assegurances per a professionals i empreses

29.05.2020
Gràcies al Servei d'Assessorament en Assegurances per a professionals i empreses, Caixa d'Enginyers pot realitzar una anàlisi i identificar els ciberriscos als quals estan exposats

Com ja va alertar Caixa d'Enginyers el març, l'augment considerable del consum d'Internet, a causa de la crisi sanitària per la COVID-19, ha provocat un increment de l'exposició als riscos de ciberdelinqüència.

Per a ajudar els professionals i a les empreses a enfrontar-se als problemes causats per la ciberdelinqüència, Caixa d'Enginyers Banca-Assegurances ha iniciat la comercialització de ciberassegurances que permeten contractar de manera modular diferents cobertures i capitals, des dels més senzills i bàsics, fins als més complets, sempre adaptats a l'activitat de l'empresa, la dimensió i l'exposició al risc.

El gran aspecte diferencial d'aquesta mena de pòlisses és que les asseguradores ofereixen un paquet de serveis de manera immediata, sense necessitat que es produeixi un sinistre. Aquestes assumeixen els riscos que les empreses els transfereixen i són les primeres interessades en evitar sinistres, posant, des del mateix moment de la contractació de la pòlissa, un conjunt de mesures de prevenció per a evitar-los i millorar la seguretat de l'empresa.

Són tres els principals tipus de ciberriscos als quals les empreses s'enfronten. D'una banda, els que tenen un impacte operacional, que són aquells que poden suposar la interrupció, restricció o cancel·lació d'operacions relacionades amb el negoci, a partir d'un esdeveniment no intencionat per l'empresa. En segon lloc, hi ha els riscos amb impacte reputacional, és a dir, aquells que poden afectar la imatge i a la reputació de l'empresa i, per últim, els riscos amb impacte regulador, que són aquells que poden implicar multes d'organismes públics o reclamacions de tercers.

Les principals cobertures de les ciberassegurances que comercialitza l’Entitat són:

  • Reclamacions de tercers (responsabilitat civil) per vulneració de dades personals i confidencials, fallades de seguretat i reclamacions per dany moral que un tercer hagi pogut sofrir a conseqüència d'atacs.
  • Pèrdua de beneficis per cessament d'activitat a conseqüència d'un atac cibernètic.
  • Extorsió cibernètica: serveis i pagaments en el seu cas per a desactivar-la.
  • Recuperació de dades per a restaurar la informació danyada i recuperar els sistemes.
  • Serveis de gestió d'incidents prestats per especialistes per a assessorar i gestionar un ciberatac i poder controlar-lo minimitzant, així, les seves conseqüències.
  • Assistència especialitzada les 24 hores durant tot l'any.

Caixa d'Enginyers ofereix als seus socis el Servei d'Assessorament en Assegurances, l'objectiu del qual és identificar els riscos als quals cada empresa està exposada. Ignacio Oncina, director de l'Operador Banca-Assegurances de l'Entitat, explica: “Molts gerents no contemplen el risc cibernètic entre els riscos a cobrir. Després del nostre assessorament i l'anàlisi que els oferim, emmarcat en aquest servei de valor personalitzat, les empreses són conscients del risc real i acaben sol·licitant que els presentem cobertures adequades per a gestionar-los”.

Les empreses i professionals de Caixa d'Enginyers poden accedir tant al Servei d'Assessorament en Assegurances, com a la nova oferta de ciberassegurances, a través dels seus gerents d'empresa i de la nova línia d'atenció personalitzada de Gerent Agile, que l'Entitat ha implantat recentment.

Segons l'últim estudi sobre ciberseguretat a Espanya publicat per Google, el nivell de seguretat de les pimes al nostre país és molt baix. Això es deu al fet que moltes d'elles pensen, erròniament, que la seva informació i els seus sistemes informàtics no són interessants o que la seguretat informàtica competeix només al departament informàtic. No obstant això, els ciberdelinqüents busquen tot tipus d'objectius i, no sols ataquen a grans empreses, sinó també, a les petites, que solen estar més desprotegides.

Els problemes derivats d'atacs cibernètics poden tenir un impacte econòmic molt important tant a curt com a llarg termini. A més, poden ser molt difícils de gestionar una vegada s'han materialitzat, tant pels recursos que s'han de destinar, com per l'impacte sobre l'estratègia de negoci, que pot afectar la seva sostenibilitat.

Les ciberassegurances milloren la RSC de la companyia davant una possible actuació enfront d'una crisi reputacional ocasionada per un ciberatac. “La reputació i la confiança pública d'una empresa són claus per al desenvolupament de la seva activitat i l'èxit dels seus plans. Això, que tant de treball pot haver costat aconseguir, pot desaparèixer, en tan sols una hora, a través d'un ciberatac. Quan han superat les teves defenses i han materialitzat un atac, tenir contractada una pòlissa de ciberseguretat pot ser la clau per a poder sobreviure”, explica César Grasa, director de Seguretat de Caixa d'Enginyers.

Aplicacions anidades
Botón sala de prensa

Consulta totes les notícies a la Sala de Premsa

 

 

Ves Superior