Publicador de continguts

Caixa Enginyers Vida i Pensions s'adhereix als Principis per a la Sostenibilitat en Assegurances de les Nacions Unides (PSI)

25.11.2021
Caixa Enginyers Vida i Pensions es converteix en la cinquena asseguradora d'Espanya que signa aquests Principis.

El Grup Caixa d'Enginyers reafirma una vegada més el seu compromís amb la sostenibilitat mitjançant l'adhesió de Caixa Enginyers Vida i Pensions als Principis per a la Sostenibilitat en Assegurances (PSI), convertint-se així en la cinquena asseguradora espanyola a signar-los.
Els PSI són un marc global perquè la indústria d'assegurances abordi els riscos i oportunitats ambientals, socials i de governança i formen part d’UNEP FI, la Iniciativa de Finances del Programa de Medi Ambient de les Nacions Unides, l'objectiu del qual és crear un sector financer que impacti positivament i serveixi a les persones i al planeta.

Els quatre Principis comprenen: integrar les qüestions ambientals, socials i de governança (ASG) en el procés de presa de decisions; col·laborar amb clients i socis comercials per a conscienciar sobre qüestions ASG, gestionar riscos i desenvolupar solucions; col·laborar amb governs i reguladors, per a promoure una acció àmplia en tota la societat sobre qüestions ASG; i rendir comptes, mostrar transparència, divulgar de manera pública i periòdica els avanços en l'aplicació dels Principis.

La naturalesa cooperativa del Grup Caixa d'Enginyers determina el model de banca que construeix dia a dia l'Entitat: una banca responsable i sostenible, sempre al costat dels socis i sòcies, que són el seu pilar fonamental, i altament compromesa amb la societat. És per això que Caixa d'Enginyers està adherida a UNEP FI i la seva gestora, Caixa Enginyers Gestió, va signar el 2014 els Principis d'Inversió Responsable (PRI), una altra de les iniciatives del Programa de Medi Ambient de les Nacions Unides, en aquest cas dirigida a entitats i institucions l'activitat de les quals sigui la inversió financera.

Antoni Fernández, director general de Caixa Enginyers Vida i Pensions, ha comentat sobre l'adhesió: “Els PSI constitueixen un pla d'àmbit mundial per a desenvolupar i ampliar les solucions d'assegurances i de gestió de riscos que són necessàries per a promoure les energies renovables, la seguretat alimentària, l'aigua potable, les ciutats sostenibles i les comunitats resilients als desastres. Ser la cinquena Entitat espanyola que ha pogut adherir-se als PSI és una mostra del nostre alt compromís amb la societat i amb la sostenibilitat, molt present en la nostra forma d'actuació”.

Caixa Enginyers Vida i Pensions aposta per adequar l'horitzó temporal de la Previsió Social Complementària al compliment dels ODS. Per aquest motiu, els seus plans de pensions compleixen amb una funció de benefici per a la societat en general en canalitzar l'estalvi dels participants en inversions que generen avanços i millores per a tots. Un exemple d'això és que recentment ha aconseguit que el 75% del patrimoni gestionat en plans de pensions incorpori l'etiqueta ISR (Inversió Socialment Responsable) en la seva denominació.

En aquest sentit, i d'acord amb el compromís del Grup Caixa d'Enginyers de contribuir al creixement sostenible de l'economia, Caixa Enginyers Vida i Pensions ha estat pionera en el mercat espanyol en el llançament de plans de pensions del sistema individual gestionats sota una estratègia Socialment Responsable.

A més, l'Entitat ha introduït per primera vegada la ISR a l'estalvi sistemàtic a través del seu Pla Individual d'Estalvi Sistemàtic(CdI PIAS GO), un nou concepte d'estalvi i inversió que permet realitzar aportacions amb flexibilitat total. Una de les 3 cistelles d'aquest producte inverteix al 100% sota criteris ISR, i per tant, també inclou aspectes ambientals, socials i de bon govern a les decisions d'inversió.

Aplicacions anidades
Ves Superior