Publicador de continguts

El 58% del patrimoni dels fons d’inversió de Grup Caixa d’Enginyers ja té etiqueta ISR

20.05.2021
Caixa Enginyers Gestió es troba entre les 10 gestores amb major patrimoni d’actius sota gestió ISR (510 MM€) i duplica així el percentatge de fons ASG de fa tres anys, que era del 27%.

Caixa Enginyers Gestió, referent i pionera en finances sostenibles i Inversió Socialment Responsable (ISR), ha assolit que el 58% del patrimoni gestionat de fons d’inversió incorpori l’etiqueta de sostenibilitat en la seva denominació.

L’alt compromís del Grup en matèria de sostenibilitat ha estat un valor a l’alça en els últims 15 anys. Concretament, des de l’any 2006, Caixa Enginyers Gestió impulsa la Inversió Socialment Responsable (ISR), és a dir, en el procés de selecció d’actius, aplica criteris mediambientals, socials i de bon govern (ASG) per tal de buscar, a més del retorn financer, un impacte positiu en la societat mesurable. Actualment, Caixa Enginyers Gestió es troba entre les 10 gestores nacionals amb major patrimoni d’actius sota gestió ISR (510 MM€ amb dades d’abril de 2021).

El creixement en els darrers anys ha estat constant: el patrimoni gestionat en fons ISR del Grup va créixer a raó d’un 33% anual en els dos últims anys i del 27% en els últims tres. Actualment, amb un 58% del patrimoni de fons amb etiqueta ISR respecte el total de patrimoni de la gestora, duplica el percentatge d’inversions socialment responsables de fa tres anys, que era del 27%.

Segons Xavier Fàbregas, director general de Caixa Enginyers Gestió, “el Grup Caixa d’Enginyers és referent i pioner en finances sostenibles”, i manté la convicció de continuar essent líders en aquest àmbit, així com un ferm compromís amb les persones i el medi ambient. És per això que, en el seu pla Connecta 2023, el Grup té un clar full de ruta traçat per donar resposta als desafiaments del sector des d’un horitzó més cooperatiu i sostenible.

Pel que fa al nou denominat fons CE Global ISR, FI, el quart fons de la gestora que incorpora l’etiqueta ISR, se suma al patrimoni de fons ISR: Fonengin ISR, FI; CdE ODS Impact ISR, FI, i CE Environment ISR, FI. D’aquesta manera, l’Entitat incorpora l’etiqueta ISR en la seva estratègia de renda variable internacional. No obstant això, històricament, el fons ja aplicava criteris responsables tenint en compte aspectes Ambientals, Socials i de bon Govern (ASG). Prova d’això és que a tancament de l’exercici 2020, el CE Global ja va obtenir la màxima qualificació en sostenibilitat segons Morningstar, un dels principals ràtings de valoració de fons d’inversió.

Amb la incorporació de l’etiqueta ISR en la seva denominació, el fons manté la vocació de renda variable internacional i l’inversor podrà disposar d’informació de l’impacte del fons en els Objectius de Desenvolupament Sostenible, la petjada hídrica i de carboni, mètriques socials i de bon govern, així com el ràting ASG segons MSCI o accions d’implicació realitzades en nom del fons.

Model de banca cooperativa, responsable i sostenible

El compromís de l’Entitat per impactar positivament en la societat es materialitza amb una oferta pionera de productes financers socialment responsables, amb l’objectiu d’alinear la inversió creditícia i financera amb els compromisos mundials de l’Acord de París i amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible fixats en l’Agenda 2030, per a promoure la lluita contra el canvi climàtic i contribuir a millorar l’eficiència energètica. Així, en línia amb el model de banca cooperativa i responsable, el Grup crea, gestiona i assessora en carteres d’inversió incorporant sempre l’anàlisi de factors ASG, aportant un filtre de qualitat addicional en totes les inversions.

En aquest sentit, l’any 2020 Caixa d’Enginyers i Caixa Enginyers Gestió es van adherir a la iniciativa Tobacco-Free Finance Pledge, convertint-se així en el primer banc i la primera gestora de fons d’Espanya en fer-ho. Es tracta d’un programa desenvolupat en col·laboració amb la iniciativa de Finances del Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (UNEP FI), PSI (Principis per a una Assegurança Sostenible) i PRI (Principis d’Inversió Responsable), en el qual participen 153 institucions internacionals de 22 països, que té com a objectiu ajudar a reduir el consum de tabac en el món a través de la capacitat d’actuació que té el sector financer.

Així mateix, el 2020 Caixa d’Enginyers va reafirmar el seu compromís com a banca responsable, adherint-se a UNEP FI, la iniciativa de Finances del Programa de Medi Ambient de les Nacions Unides, l’objectiu de la qual és crear un sector financer que impacti positivament i serveixi a les persones i al planeta. En definitiva, el model cooperatiu del Grup Caixa d'Enginyers contribueix al desenvolupament social sostenible.

Caixa Enginyers Gestió i el reglament de finances sostenibles de la Unió Europea (SFDR)

Aplicacions anidades
Ves Superior