Publicador de continguts

El compliment dels ODS és estratègic per a Caixa d'Enginyers

25.09.2020
L'Entitat, adherida al Pacte Mundial de les Nacions Unides des de 2018, s'esforça a impulsar el retorn a la societat a través de diverses accions que impacten en els ODS

Caixa d'Enginyers està compromesa amb el compliment dels ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible). Aquests objectius mostren l’esforç de les organitzacions a nivell mundial per posar fi a la pobresa, protegir el planeta i millorar les vides i les perspectives de les persones a tot el món, a través d'accions que donin lloc al seu compliment i mesurar el seu impacte en la societat.

L'Entitat està adherida al Pacte Mundial de les Nacions Unides des de 2018 i, a més d'esforçar-se a impulsar el retorn a la societat, treballa amb pas decidit en el canvi de paradigma social, utilitzant tecnologia i intel·ligència artificial per a avançar cap a un nou model econòmic, en un context en el qual els riscos climàtics entren en l'escena financera.

A Caixa d'Enginyers les finances per a la sostenibilitat se situen en el centre de l'estratègia del Grup, ja que, des de la perspectiva de banca cooperativa, incorporen el doble prisma pel qual l'Entitat desenvolupa la seva funció: socioambiental i desenvolupament econòmic. Per a Iñaki Irisarri, responsable d’RSC del Grup Caixa d'Enginyers: “Les entitats financeres juguem un paper clau per a la consecució dels ODS. Les denominades finances sostenibles i la inversió socialment responsable són la clau que permetrà canvis reals, no entre el sector, sinó en la resta del teixit empresarial. Per això, al Grup Caixa d'Enginyers tenim implementades una gran quantitat de mesures, que ens ajuden, dia a dia, a impactar positivament en la consecució dels ODS”.

Al llarg del 2019, Caixa d'Enginyers ha contribuït a la consecució de tres ODS que considera prioritaris: treball decent i creixement econòmic (ODS 8); indústria, innovació i infraestructura (ODS 9); i acció pel clima (ODS 13). L'Entitat ha identificat, a més, uns altres ODS destacats sobre els quals també influeix amb la seva activitat. Per això, la cooperativa de crèdit ha dut a terme diverses accions tant a nivell intern, que determinen la seva manera de treballar, com a nivell extern, impactant directament en la societat.

El Grup Caixa d'Enginyers està donant suport a l’ODS 8 en contribuir al desenvolupament empresarial a través de la concessió de finançament a grans empreses, a pimes i a l'administració pública per un total de 381 milions d'euros. A més, ha donat accés a finançament a més de 370 empreses i professionals. D'altra banda, la cooperativa de crèdit dóna suport a la creació d'empreses i als emprenedors a través del Premi Emprenedoria i del Premi Idees Innovadores promoguts tots dos a través de la Fundació Caixa d'Enginyers.

L'Entitat també està compromesa amb la formació i l’ocupació dels més vulnerables i ha desenvolupat diverses accions en aquest àmbit, com la formació per a aturats de llarga durada a través del projecte “Feina amb Cor”, que lidera Càritas, o el programa de formació de la Fundació, que amb més de 450 inscrits, té l'objectiu de dotar de competències professionals a aturats.

Caixa d'Enginyers fa costat als joves i a la seva formació i el 2019 ha atorgat préstecs d'estudis en condicions avantatjoses per valor de més de 1,9 milions d'euros. A més, té acords de col·laboració amb les principals universitats d'Espanya i ha concedit beques, premis d'estudis i formació a més de 600 joves.

L’ODS 9 posa l'accent a construir infraestructures resilients, promoure la industrialització sostenible i fomentar la innovació. Sobre aquest punt cal destacar que Caixa d'Enginyers està adherida als Principis d'Inversió Responsable (PRI) promoguts per l'ONU, una iniciativa dirigida a entitats i institucions l'activitat de les quals sigui la inversió financera. L'Entitat porta anys treballant amb l'ambició de convertir-se en un referent en finances per a la sostenibilitat i disposa d'un ampli catàleg de productes financers basat en criteris ASG, és a dir, tenint en compte l'impacte ambiental de les empreses, la seva relació amb els treballadors, proveïdors i clients i com estan dirigides i gestionades.

Acció pel clima és l’ODS 13, sobre el qual Caixa d'Enginyers també influeix, ja que, entre altres coses, ha canalitzat més de 92 milions d'euros d'inversió cap a sectors que estan prenent mesures per a reduir les seves emissions de CO₂ i els efectes del canvi climàtic. L'Entitat també ha concedit crèdits per un total d'1 milió d'euros a empreses i a particulars per a finançar els seus projectes d'eficiència energètica. A més, la Fundació Caixa d'Enginyers treballa activament en accions relacionades amb aquest ODS i ha incrementat en un 26% la seva inversió en projectes de sensibilització i protecció del medi ambient. En aquest àmbit col·labora en projectes de recerca per a captar i reduir les emissions de CO₂ i realitza diverses accions per a protegir la biodiversitat.

L'Entitat impacta també en l’ODS 4 (educació de qualitat) a través de diverses accions, com un programa de beques que ha permès que 600 persones puguin accedir a la universitat. A més, a través del fons d'inversió CdE ODS Impact ISR, FI, canalitza inversió cap a aquelles empreses signants del Pacte Mundial que estan reportant una contribució rellevant a favor de l'educació de qualitat o que desenvolupen accions relacionades amb l’ODS 6 (aigua neta i sanejament).

El Grup Caixa d'Enginyers desenvolupa diversos plans a nivell intern que potencien la igualtat de gènere, promouen la inclusió social i redueixen les desigualtats. La Fundació Caixa d'Enginyers també impacta sobre aquests conceptes emmarcats en els ODS 5, 10 i 17 a través de diverses accions dirigides a la societat.

Aplicacions anidades
Ves Superior