Publicador de continguts

El Grup Caixa d’Enginyers redueix un 32% les seves emissions de CO2

04.06.2021
El Grup compensa el 100% de la seva petjada de carboni a través del projecte Ambatolampy solar PV, la major planta solar de Madagascar, que evita l'emissió de 25.000 tones de CO₂ l'any

El Grup Caixa d'Enginyers ha reduït un 32% les emissions de CO de les seves oficines respecte a 2018, manté el compromís per a ser una organització neutra en carboni i està adherida al Programa d'acords voluntaris impulsat per l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic, que implica registrar anualment l'inventari d'emissions i presentar mesures per a reduir-les.

Iñaki Irisarri, responsable de desenvolupament sostenible del Grup Caixa d'Enginyers explica: “La lluita contra el canvi climàtic és una responsabilitat de tots. Per això el Grup Caixa d'Enginyers treballa activament per a ser part de la transició cap a una economia baixa en carboni, d'una banda, amb la reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEI) i, d'altra banda, amb la compensació de les emissions derivades de la seva activitat”.

L'Entitat s'ha fixat l'objectiu de reduir un 20% les emissions que genera. Per aquest motiu desenvolupa una sèrie d'actuacions que incideixen en els àmbits del consum energètic i la reducció de la petjada de carboni, minimització de residus i reducció del consum de paper.

Caixa d'Enginyers vetlla per aconseguir un consum energètic més eficient introduint millores en les seves instal·lacions i oficines, on es produeix el seu principal consum, l'electricitat. Així, l'Entitat compta amb els serveis de diferents distribuïdors d'energia i ha reduït el seu consum d'electricitat per oficina en un 13,3% en tres anys.

Per a disminuir les emissions de gasos d'efecte hivernacle es treballa mitjançant la reducció de consum energètic a través de mesures com l'automatització de l'ús d'energia, la utilització de sistemes d'immòtica per a controlar la climatització i la il·luminació i l'ús de bombetes LED de baix consum.

La pandèmia de la COVID-19 ha provocat la reducció d'un 47% en l'ús de combustibles fòssils i de les emissions del Grup. Això es deu a la implantació del teletreball per a part de l'equip, a la substitució dels viatges corporatius per videoconferències i altres canals digitals i a la reducció de desplaçaments.

Des de 2018, el Grup Caixa d'Enginyers compensa el 100% de la seva petjada de carboni a través de diferents iniciatives. El 2020, s'han compensat les emissions generades a través del projecte Ambatolampy solar PV, la major planta solar de Madagascar, que evita l'emissió de 25.000 tones de CO₂ a l'any i genera energia neta equivalent al consum de 50.000 llars l'any. A més de la reducció d'emissions, els beneficis del projecte comprenen, entre d’altres, la generació de 80 llocs d'ocupació estables, i sumar-se a l'objectiu d'aconseguir el 2030 que el 80% de l'energia consumida pel país provingui de fonts netes.

El Grup estén el seu compromís amb la sostenibilitat a la seva cartera d'inversions, fet que ha estat un valor a l'alça en els últims 15 anys. Concretament, des de l'any 2006, Caixa Enginyers Gestió impulsa la Inversió Socialment Responsable (ISR), és a dir, en el procés de selecció d'actius, aplica criteris mediambientals, socials i de bon govern (ASG) per a buscar, a més del retorn financer, un impacte positiu en la societat mesurable.

Actualment, Caixa Enginyers Gestió es troba entre les 10 gestores nacionals amb major patrimoni d'actius sota gestió ISR (510 MM€ amb dades d'abril de 2021). La petjada de carboni dels fons que gestiona s'ha reduït en un 38% respecte al 2019.

Aplicacions anidades
Ves Superior