Publicador de continguts

Entrevista a Jaime Asián: “Ens diferencien uns valors a llarg termini que es fonamenten en les polítiques ISR”

22.12.2021

La revista Estrategia Empresarial ha publicat a la seva edició impresa una entrevista a Jaime Asián en la que el director de l’Àrea de Serveis al Soci de Caixa d’Enginyers explica les principals diferències entre l’entitat cooperativa i la resta d’entitats bancaries tradicionals: “Ens diferencia fonamentalment el fet de ser una cooperativa de crèdit que es dedica al soci, tan en la seva vessant de rendibilitat de capital com en el servei que ofereix”.

En la seva entrevista, Jaime Asián destaca la solidesa i arrelament de les cooperatives de crèdit a Catalunya i País Basc, on l’Entitat vol potenciar la seva Banca d’Empreses. Pel que fa als reptes i objectius de 2022, Asián explica: “Seguir fent el que fem i creixent de manera ordenada i a llarg termini. En aquest sentit, nadem a contracorrent, obrint noves oficines”.

Aplicacions anidades
Ves Superior