Publicador de continguts

Impuls a la rehabilitació energètica i la disminució del consum d’energia final

28.04.2022

Els Comunitats Autònomes estan obrint la sol·licitud d’ajudes per a l’impuls a la rehabilitació energètica i la disminució del consum d’energia final i de les emissions de CO2 – Programa PREE 5000.

L’objectiu del PREE 5000 és donar un impuls a la sostenibilitat de l’edificació en els municipis amb repte demogràfic, mitjançant actuacions que van des de canvis a l’envoltant tèrmica, a la substitució d’instal·lacions de generació tèrmica amb combustibles d’origen fòssil per generació tèrmica basada en fonts renovables com la biomassa, la geotèrmia, la solar tèrmica o la bomba de calor i la incorporació de tecnologies de regulació i control, així com la millora en l’eficiència energètica de la il·luminació.

El programa PREE 5000 compta amb un pressupost de 50.000.000 €. Aquest pressupost es distribuirà entre les comunitats autònomes en funció del nombre de municipis i nuclis de menys de 5.000 habitants i de la seva població.

Si vols conèixer tot el detall i els terminis de cada Comunitat Autònoma, segueix aquest enllaç.

Caixa d’Enginyers participa activament en la distribució i aplicació dels Fons Europeus, assessorant els socis i les sòcies en l’accés als mateixos i analitzant el finançament addicional que puguin requerir els projectes d’inversió escollits. A més, l’Entitat també proporciona finançament previ fins que arribin les subvencions publiques.

Aplicacions anidades
Ves Superior