Publicador de continguts

Publicació del l'Informe Anual 2017 de Caixa d'Enginyers

19.06.2018
Ja està disponible l'Informe Anual 2017 de Caixa d'Enginyers. Son 104 pàgines on s'explica l'activitat del Grup durant l'any anterior. Un exercici especialment complicat pels mercats i per l'entorn social, que han fet que cadascun dels professionals que en formem part haguem tret el millor de nosaltres per garantir un bon servei als socis.
Portada del informe anual 2017

La nova edició inclou l'estratègia de l'Entitat així com les principals fites a assolir pels propers mesos. Així mateix, també es desglossa el compliment dels objectius fixats al Pla Estratègic, IMPULSA 2019. El document recull la visió, la missió i els valors de l'Entitat així com la nova estructura, que té l'objectiu de seguir oferint un servei de qualitat als socis. Es tracta de la nova Àrea de Serveis al Soci, que suposa una profunda i innovadora transformació de l'àrea comercial tradicional.  

L'exercici 2017 ha estat molt especial per l'Entitat, ja que ha sigut l'any de celebració del seu cinquantè aniversari. En l'Informe Anual hi ha un recull de les accions més rellevants que s'han dut a terme.

L'informe també inclou una mirada a l'entorn econòmic, bancari i regulador, així com l'Informe Financer i de Gestió del Risc.

Pot llegir l'Informe Anual complert (versió en PDF o WEB), a més de la informació amb rellevància prudencial i l'informe d'auditoria, l'informe de gestió i els comptes anuals del Grup. Així mateix, també podrà veure els comptes anuals de la Fundació Caixa d'Enginyers.

Aplicacions anidades
Ves Superior